کشف تریاک از داخل گز و لواشک به مقصد استرالیا

اجاره: ماموران گمرک اصفهان از بسته های گز و لواشک ۷۶۰ گرم مواد مخدر تریاک کشف کردند.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک امانات پستی اصفهان حین ارزیابی فیزیکی از بسته های ارسالی موفق به کشف ۷۶۰ گرم مواد مخدر (از نوع تریاک) جاسازی شده در بسته های گز به مقصد کشور استرالیا شدند. شایان ذکر است طی چند روز گذشته نیز ماموران گمرک امانات پستی اصفهان ضمن ارزیابی و بازرسی با دستگاه ایکس- ری از بسته های لواشک ارسالی به مقصد آلمان ۵۵۷ گرم شیره تریاک کشف کردند.

منبع: