مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها خبر داد دخل و خرج هدفمندی در ۷ ماهه ابتدای امسال

به گزارش اجاره مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها با تشریح دخل و خرج هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: تابحال ۲۶۰۰ میلیارد تومان به طرح تحول سلامت اعتبار داده شده است.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، اکبر ایزدی تصریح کرد: از آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تابحال حدود ۸ میلیارد نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند و در هر ماه حدود ۳۵۵۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می شود.
مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها افزود: با عنایت به گستره پرداخت یارانه نقدی در سراسر کشور و هم اهمیت فوق العاده آن، تمامی منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها بر مبنای نظرات و مصوبات مجلس شورای اسلامی دریافت و هزینه می شود، ضمن آنکه نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور هم در آن نظارت کامل می کند.
وی با اشاره به عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها در زمینه کاهش فقر تصریح کرد: در بودجه عمومی کشور مبلغ ۸۴، ۰۰۰ میلیارد ریال به منظور کاهش فقر مطلق در نظر گرفته شده است که تا آخر مهر امسال مبلغ ۴۹، ۴۶۶ میلیارد ریال در اختیار دستگاه های حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است؛ که در هر ماه علاوه بر یارانه نقدی به حسابشان واریز می شود.
پرداخت ۲۶۰۰ میلیارد تومان به سلامت
مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها با اشاره به جزئیات عملکرد ۷ ماهه مصارف هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: تابحال ۲۶۰۰ میلیارد تومان به طرح تحول سلامت اعتبار داده شده است.
وی درباره عملکرد هفت ماهه سازمان هدفمندی سازی یارانه ها تصریح کرد: طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال این سازمان در جهت مصارف تعیین شده مبالغی را هزینه کرده است و تابحال بالغ بر ۲۵ هزار ۶۹۵ میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها با اشاره به اینکه یکی از مواد قانونی بودجه مربوط به کاهش فقر مطلق است، اضافه کرد: طبق قانون در این مدت ۴ هزار ۹۴۶ میلیارد تومان بدین منظور هزینه شده است.
۳۴۴۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت شد
وی در مورد پرداختی به کشاورزان هم اظهار داشت: در ارتباط با خرید تضمینی گندم از کشاورزان بالغ بر ۳۴۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است؛ علاوه بر موارد فوق ۲ هزار ۸۵ میلیارد تومان برای سایر اهداف مندرج در ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه تخصیص یافت.
ایزدی در پاسخ به این سؤال که حمایت ها و کمک سازمان هدفمندسازی یارانه ها امسال چقدر بوده است، تصریح کرد: مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به وزارت علوم و تحقیقات بابت تامین غذای دانشجویان و مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و امنیتی بابت تامین غذای زندانیان پرداخت گردید.
پرداخت ۱۵ میلیارد تومان برای تامین غذای دانشجویان
مدیرعامل سازمان هدفمندی سازی یارانه ها با اشاره به اینکه بزودی ۱۵ میلیارد تومان بابت تامین غذای دانشجویان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان بابت کمک به رزمندگان معسر هزینه و همینطور مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان در برای کمک به مسکن محرومان به نهادهای حمایتی پرداخت گردید.
وی در مورد دیگر هزینه های انجام شده، اظهار داشت: مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان در برای کمک به حمل و نقل ریلی کشور و بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان در برای کمک به تولید و اشتغال هزینه همچون این موارد است.
ایزدی تصریح کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۹۸ همانند سال قبل حتی یک ریال از بودجه عمومی استفاده نکرده است و در طرح تحول سلامت، کاهش فقر مطلق و خرید تضمینی گندم هم کمک های قابل توجهی به بودجه عمومی کشور از محل منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کرده است.