در گمرک دوغارون ۳ کیلو گرم هرویین از داخل شکلات کشف شد

اجاره: ماموران گمرک دوغارون ۳ کیلو گرم هرویین از داخل شکلات کشف کردند.

به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک دوغارون موفق به کشف حدود ۳ کیلوگرم هرویین فشرده از داخل شکلات شدند.
این اقدام با استفاده از دستگاه ایکس ری مسافری صورت گرفت.

منبع: