رییس انجمن ژنتیک اعلام کرد نقش ۷۵ درصدی شرکت های دانش بنیان حوزه بایوتک در صادرات دارو

به گزارش اجاره رئیس انجمن ژنتیک ایران با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه علوم بیولوژی اظهار داشت: هم اکنون ۷۵ درصد درآمدهای صادراتی داروی کشور ماحصل شرکت های دانش بنیان حوزه بایوتک است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا دکتر محمود تولایی در اولین سمپوزیوم بین المللی ژنتیک پزشکی که امروز در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد، اظهار نمود: بشر امروز با کشف رازهای خلقت، فرایندهای مولکولی و رخدادهای زیر سلولی و روابط ژن ها و همین طور فرایندهای منجر به لطمه را شناسایی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه شناسایی این فرایندها منجر به توسعه درمان های نوین و روش های تشخیص عارضه پیش از پیشرفت شده است، اظهار نمود: بشر همین طور در بیماری هایی چون زوال عقل، پارکینسون و آلزایمر با کشف مکانیزم هایی توانست با تغییر در سامانه کلاف های عصبی و یا از کار انداختن مکانیزم های مولکولی در نورون ها، راهکارهایی برای درمان عرضه نماید.

تولایی افزود: بشر برای پیش گیری از بروز بیماری زوال عقل با انجام طیف های اندازه گیری پروتئین مسبب این بیماری در خون و مایع مغزی_ نخاعی، تشخیص این بیماری را ممکن کرد تا با تولید داروهای خاص مانع از تجمع این پروتئین در مغز شود.

رییس انجمن ژنتیک ایران با تاکید بر اینکه بشر امروز ویرایش ژنی را از آرزو به عمل تبدیل نموده است، افزود: علاوه بر آن پژوهشگران توانستند فرایندهای ژن درمانی و اصلاح ژنی را انجام دهند که در آن یک ژن جایگزین به بدن اضافه می شود یا توانستند یک ژن بیماری زا در پیکر شخص بیمار را غیر فعال کنند و این روش ها هم اکنون، به عرصه تجاری در پزشکی مولکولی نزدیک شده است.
تولایی با اشاره به ورود فناوری هایی چون ربات ها، الگوریتم های هوش مصنوعی و پهپادهای دارورسان به عرصه پزشکی، اشاره کرد: تولید زیستی اندام های مختلف برای انسان و دام با پرینترهای سه بعدی به بهره برداری رسیده است و این فناوری ها در کشف بافت قلب، مری و ریه پیشرفت هایی را فراهم نموده اند.
وی با تاکید بر اینکه مرز بین علوم برداشته شده و بهره برداری از گنجینه های ژنومی بدون پیوند بیولوژی با آی تی، هوش مصنوعی و… ناممکن است، اضافه کرد: علوم مهندسی در شقوق مختلف در طراحی، ساخت و بازیابی سلولی به کمک حوزه های علوم زیستی آمده است.
تولایی با اشاره به اینکه توسعه علمی، افزایش قدرت ملی را به همراه دارد، تصریح کرد: امروزه ۷۵ درصد درآمدهای صادراتی دارویی کشور ماحصل شرکت های دانش بنیان حوزه بایوتک است.
رئیس انجمن ژنتیک ایران اظهار نمود: وزارت بهداشت همواره با یک رویکرد آینده نگر از حوزه بیوتکنولوژی و ژنتیک استقبال کرده و همواره حامی این بخش بوده است و یکی از آثار این حمایت ها این است که امروز ۷۵ درصد صادرات دارویی در کشور ما صادرات داروهای بیوتک و دانش بنیان هستند که جای افتخار دارد.