شرط صادرات کتاب قرآن کریم

به گزارش اجاره ضوابط صادرات قرآن کریم به گمرکات اجرایی کشور اعلام گردید.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، برپایه آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک اعلام نموده صادرات قرآن کریم فقط با مجوز سازمان دارالقرآن کریم با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است.
طبق آنچه گمرک اعلام نموده صادرات قرآن کریم از ۱۵ مهرماه سال ۱۳۹۸ براین اساس اجرا می شود و کلیه گمرکات اجرایی کشور باید طبق آن عمل کنند.