رییس اتحادیه سواری کرایه اعلام کرد درخواست افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی کرایه سواری های بین شهری

به گزارش اجاره رئیس اتحادیه سواری کرایه ضمن انتقاد از تعیین سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری برای اعضای این اتحادیه اظهار داشت: از فردا برای تعیین سهمیه مناسب سوخت ۱۵۰۰ تومانی برای رانندگان مان با دستگاه های مسئول مذاکره می نماییم. با این وجود تقاضای ما افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی نرخ کرایه سواری های بین شهری است.

شب گذشته سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز انجام شد و بدین سان ضمن مشخص شدن میزان سهمیه سوخت هر نوع خودرو، قیمت هر لیتر بنزین معمولی سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان تعیین شد.

در همین رابطه رحمت محمدعلی، رئیس اتحادیه سواری کرایه درباره افزایش نرخ بنزین و تاثیر آن بر نرخ کرایه سواری ها به ایسنا اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که میزان سهمیه بنزین ۴۵ هزار نفر اعضای این اتحادیه که با سواری های کرایه خودراننده در جاده های بین شهری فعالیت می نمایند مانند مردم عادی ۶۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده و این در شرایطی است که رانندگان این اتحادیه ماهانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ لیتر بنزین مصرف می کنند.

وی اضافه کرد: در همین راستا ضمن پیگیری برای افزایش سهمیه بنزین رانندگان اتحادیه سواری کرایه، فردا با سازمان راهداری و دیگر دستگاه های متولی جلساتی برگزار خواهیم کرد تا در مورد میزان افزایش نرخ کرایه سواری ها بحث و بررسی نماییم.

رییس اتحادیه سواری کرایه افزود: از سال قبل که برمبنای دستور معاون اول رئیس جمهور اجازه افزایش نرخ ها و قیمت ها بدون تایید سازمان حمایت را نداشتیم، ۲۰ درصد نرخ کرایه را از شروع امسال با تایید این دستگاه نظارتی افزایش دادیم و به دنبال افزایش جدید قیمت بنزین حتما باید نرخ هایمان را افزایش دهیم.

محمدعلی اظهار داشت: برمبنای بررسی های صورت گرفته اگر سهمیه اصلاح شده برای رانندگان ما کمتر از هزار لیتر باشد باید قیمت کرایه ۲۰ درصد و اگر بین هزار تا ۱۲۰۰ لیتر باشد نرخ کرایه باید ۱۰ درصد افزایش یابد.

وی اشاره کرد: با عنایت به اینکه سهمیه بنزین ۶۰ لیتری رانندگان ما همین امروز به اتمام رسیده است، از فردا بامداد پیگیر سوژه خواهیم بود.

منبع: