در گزارش اجاره مطرح شد کارت بازرگانی ابزاری برای فرارمالیاتی

به گزارش اجاره رئیس کمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی اظهار داشت: ساماندهی کارت بازرگانی، شناسایی حساب های نیابتی و اجاره ای، منحل کردن شرکت های صوری و… همچون راه های افزایش درآمدهای مالیاتی است.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت پیشگیری از فرارهای مالیاتی در کشور، تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی همچون مهم ترین راهکارهای جایگزین برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی برای دولت می باشد. درحال حاضر خیلی از کشورهای دنیا که منابع نفتی و معدنی ندارند با استفاده از درآمدهای مالیاتی اداره می گردند.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس افزود: درحال حاضر یک سوم بودجه جاری کشور از محل نفت تامین می شود؛ باید به سمت کاهش وابستگی درآمدهای نفتی برویم. پیشگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش دادن جامعه هدف مالیاتی ازجمله راهکارهای کوتاه مدت و راهگشا برای حل مشکلات کشور است.
وی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه باید هر چه سریع تر اجرایی شود، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه در خیلی از کشورهای دنیا تبدیل به قانون شده است. متاسفانه در کشور ما بخش هایی همچون زمین، خانه، طلا، دلار و سکه تحت سوداگری قرار می گیرد و درآمدهای هنگفت و غیرمتعارفی را نصیب سوداگران می کند و علیرغم درآمدهای فراوان هیچگونه مالیاتی هم پرداخت نمی کنند.
فولادگر با اشاره به اینکه کارت های بازرگانی و حساب های اجاره ای ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، اظهار داشت: ساماندهی کارت بازرگانی، شناسایی حساب های نیابتی و اجاره ای، منحل کردن شرکت های صوری و… از دیگر راه های افزایش درآمدهای مالیاتی است. مجلس، دولت و قوه قضائیه باید همکاریهای لازم را در این خصوص با یکدیگر داشته باشند. از سال ۱۳۹۶ قانون مالیات­های مستقیم حاکم شده است که امیدواریم راهگشا باشد.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس با تاکید بر ضرورت حذف بعضی از معافیت های مالیاتی کشور، اظهار داشت: هدفمند کردن معافیت های مالیاتی و حتی حذف برخی معافیت ها همچون معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می تواند در افزایش درآمدهای دولت موثر باشد.
وی اضافه کرد: معافیت­های مالیاتی باید هدفمند، مدت دار و غیر دائمی باشند. اگر معافیتی هم قرار داده شود باید سمت آن به سمت تولید داخلی و مردم محروم باشد.