رضایی: کسری بودجه را با شفافیت برای مردم اعلام کنید

اجاره: نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی از اوضاع معیشتی و اوضاع اقتصادی کشور درآمد حاصل از اضافه شدن نرخ بنزین را متناسب با هزینه خسارات روانی حوادث اخیر ندانست.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، مسعود رضایی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار نمود: سند مشترک ما قانون اساسی است. این قانون، مادر است و همه جایگاه ها را تعریف کرده است. در این کشور هم اخلاق دینی و هم آموزه های فرهنگی داریم.
وی با بیان این که هزاران سال پیش در این سرزمین گفته شده که خداوند کشور را از سه چیز دور کند؛ دروغ، خشکسالی و جنگ، مدعی رواج دروغگویی از طرف برخی مسئولان شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با مقایسه آمار کارآفرینان از سال ۸۴ تابحال بیان این که ” الفبای اقتصاد این است که محصول کار، مقدار ضرب در قیمت است” اشاره کرد که نتیجه کار تولید است و تولید ایجاد اشتغال می کند و موجب رفاه عمومی می شود. به آفریننده تولید نیز کارآفرین گفته می شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی هم چنین با ارائه آماری از سال ۹۱ تا ۹۷ نسبت به رشد تولید اقتصادی در این سال ها و وضعیت زندگی مردم ابراز نگرانی کرد.
رضایی افزایش آمار نقدینگی از سال ۵۷ تا ۹۷ را ۸۰۰۰ برابر عنوان نمود و پرسید: آیا ارزش تولید واقعی به همین نسبت تغییر کرده است؟
این عضو کمیسیون اجتماعی خطاب به رئیس جمهور خواهان شفافیت اعلام کسری بودجه و در قسمتی از سخنانش مدعی شد: مگر آقای نوبخت نمی گوید که پول درآمد بنزین را به حساب مردم ریخته است؟ من یک نفر را ندیدم که بگوید پولی به حسابم واریز شده است.
رضایی درانتها نطق خود با اشاره به خسارت وارد شده به شهر شیراز از مردم این شهر پوزش خواست و اظهار داشت: باید پرسید چه کسی این فضا را به وجود آورد.

منبع: