معاون گمرک: ۱۵۰۰ کانتینر برنج معطل صدور مجوزهای قانونی برای ترخیص است

به گزارش اجاره معاون گمرک با اشاره به رسوب ۱۵۰۰ کانتینر برنج، اظهار داشت: برای ترخیص این محموله ها هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و در انتظار بارگذاری مجوز دستگاههای ذیربط همچون استاندارد بر روی سامانه گمرک است.

به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی گفت: همچون کالاهایی که مشمول طبقه بندی برمبنای کاربرد می شوند، می توان به کاغذهای مشمول فصل ۴۸ جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات اشاره نمود که این ردیف تعرفه ها دارای ردیف های فرعی بوده و مأخذ متفاوتی را دارند. گمرکات اجرائی در هنگام ترخیص کالاهای مذکور، علاوه بر استعلام ماهیت کالا، نیازمند استعلام درباب «کاربرد» اقلام مذکور نیز هستند تا طبقه بندی کالا برای ستاندن حقوق ورودی و اِعمال مقررات، صحیح، صورت گیرد.
ارونقی اضافه کرد: به سبب اینکه طی ماه های اخیر، سازمان ملی استاندارد با عنوان اینکه به سبب عدم امکان ردیابی نوع استفاده کالاها اعلام نمود که تعیین نوع کاربرد این کالاها در قالب ضوابط و مقررات آن سازمان نیست، بعد از مکاتبات عدیده و پیگیری های به عمل آمده از طرف گمرک، به منظور دستیابی به یک راهکار دائمی و قابل اجراء مقرر شد سوژه درجلسه مشترکی با حضور نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد بررسی و اتخاذ تصمیم شود.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: در این نشست مشترک که در وزارت امور اقتصادی و دارائی انجام شد متنی با مضمون « سازمان ملی استاندارد مکلف است نسبت به استعلامات گمرک جمهوری اسلامی ایران درباب کاربرد کالاهای وارده با ذکر ردیف تعرفه مشخص، نسبت به پاسخگویی و تأئید یا عدم تأئید کاربرد کالای مورد استعلام با ردیف تعرفه مشخص اقدام نماید.» مصوب شد ؛بلافاصله نیز این مصوبه از طرف گمرک ایران به گمرکات اجرائی ابلاغ و تاکید شد؛ بدین سبب هیچ گونه تأخیری از این جهت متوجه سازمان گمرک نبوده و رسوب پیش آمده درباب کاغذهای دپو شده در گمرکات اجرائی ارتباطی به گمرک ندارد؛ چونکه گمرک به صورت مکرر و گوناگون سوژه را پیگیری و حتی در موارد زیادی نسبت به ترخیص کالاهای اشاره شده به صورت درصدی اقدام نموده، با وجود این، ترخیص کامل اقلام، منوط به تعیین تکلیف در این خصوص ( اعلام کاربرد کالاهای مزبور ) شده است.
ارونقی با اشاره به رسوب مقادیر زیادی کاغذ در گمرکات، افزود: اظهارنامه های زیادی متعلق به «کاغذ» در گمرکات اجرایی اظهار شده که با این مشکل مواجه هستند؛ تمامی این اظهارنامه ها مفتوح بوده و تشریفات گمرکی آنها انجام شده و صرفاً باید نظریه درباب کاربرد این کالاها اعلام تا گمرکات اجرائی نسبت به بررسی های تکمیلی اقدام و متعاقباً نسبت به ترخیص این کالاها اقدام گردد. گمرک ایران این آمادگی را دارد که به محض حصول نتیجه درباب کاربرد این اقلام، در حداقل زمان ممکن نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا اقدام نماید.
دلایل دپوی هزار کانتینر برنج
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درباب دپوی ۱۰۰۰ کانتینر برنج در گمرک شهید رجایی، اشاره کرد: نقل شده که «اختلاف گمرک و سازمان استاندارد مانع از ترخیص ۱۰۰۰ کانتینر کالا از گمرک شده است»، باید گفت در این خصوص هیچگونه اختلافی فیمابین گمرک با سازمان دیگری وجود ندارد. گمرکات اجرایی همچون گمرک شهیدرجایی بندرعباس وفق مصوبه ستاد تنظیم بازار و در اسرع وقت نسبت به ترخیص برنج های دپوشده در بندر شهید رجایی اقدام نموده است. با عنایت به اینکه کنترل مجوزهای قانونی همچون استاندارد توسط گمرک، پیش از ترخیص کالا الزامی است و سازمان های متولی صدور مجوز باید نسبت به بارگذاری مجوزهای ترخیص صادره در بستر سامانه جامع گمرکی اقدام نمایند و اصولاً تا این مجوزهای ترخیص به گمرک ارائه نشود، کالا قابلیت ترخیص ندارد و تشریفات گمرکی به انتها نمی رسد، گمرکات اجرایی نیز بدون کنترل سیستمی مجوزها نمی توانند نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.
ارونقی اضافه کرد: بدین سبب اگر ترخیص قسمتی از برنج های دپوشده در بندر شهیدرجایی صورت نگرفته به دلیلهای مختلف همچون عدم صدور مجوزهای قانونی مربوطه بوده که مانع ترخیص این کالاها شده و در این خصوص باید دلیل را از سازمان های مربوطه جویا شد.
معاون فنی گمرک ایران اظهار داشت: باوجود ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص آزاد شدن ترخیص برنج، بیشتر از ۱۵۰۰ کانتینر برنج در بندر شهید رجایی دپو شده است که قریب به اتفاق این برنج ها به گمرک شهیدرجایی اظهار شده اند لیکن باید مجوز استاندارد بصورت سیستمی به گمرک مزبور ارسال شود تا امکان ترخیص این تعداد کانتینر محقق شود.

منبع: