معاون وزیر اقتصاد خبر داد پیش بینی۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی در سال ۹۹

به گزارش اجاره معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: جهت تامین کالاهای اساسی در سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پیش بینی شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدعلی دهقان دهنوی در یک گفت و گوی رادیویی، تصریح کرد: برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دامی، دارو و چند قلم دیگر همچون کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی هستند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: دولت این کالاها را بعنوان مایحتاج ضروری مردم تشخیص داده و تصمیم گرفته قیمت اقلام مزبور را در جامعه پایین نگهدارد. جهت تامین این کالاها در سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی پیش بینی شده است.

وی افزود: این ۱۴ میلیارد دلار یارانه ای است که دولت با هدف کمک معیشتی برای گذر از دوران سخت تحریمی و اقتصادی در کشور به مردم پرداخت می کند.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: بدون شک با رفع مشکلات، بازیابی رشد اقتصادی، کاهش فشارها و محدودیت های بین المللی و ایجاد ثبات در بازار دیگر نیازی به تخصیص ارز دولتی نخواهد بود.
خروج کره، چای و گوشت قرمز از لیست ارز دولتی به علت فقدان نظارت کافی

وی اظهار داشت: مسئولان بخش بازرگانی وزارت صمت می گویند روی این گروه های کالایی نظارت کافی وجود دارد؛ در شبکه توزیع هم به شکل مناسبی توزیع و با همان قیمت ارز دولتی به دست مصرف کننده واقعی می رسد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: سیاست مزبور طبق گزارش های حوزه بازرگانی وزارت صمت در حال پیگیری است.

او همینطور درباب نقدی که برای این نوع تخصیص ها وجود دارد در خصوص وجود رانت، فقدان نظارت کافی در شبکه توزیع، عدم دسترسی کالا به دست مصرف کننده واقعی به خصوص طبقات ضعیف جامعه اظهار داشت: دولت هم به این نتیجه رسیده که اگر گروه های کالایی وجود داشته باشد که نتوان در راه توزیع تا رسیدن به دست مصرف نهایی نظارت کافی انجام داد این گروه ها را در لیست ارز ۴۲۰۰تومانی قرار ندهد بنابراین اقلامی که سال قبل و ابتدای امسال در لیست ارز دولتی بودند مثل کره، چای و گوشت قرمز همه از فهرست خارج شدند.

منبع: