معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور عنوان کرد: اختصاص ۱۸هزار میلیارد ازمحل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان

به گزارش اجاره معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور اظهار داشت: دولت طی سال قبل نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان در نظر گرفت.

محمد امید در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از اهداف مهم دولت در بحث توسعه اشتغال در روستاها توجه ویژه به مناطقی است که استعداد و ظرفیت های بسیاری در امتداد ایجاد اشتغال و توسعه دارند و نیاز است با در اختیار گذاشتن منابع مالی مناسب روند راه اندازی و راه اندازی واحدهای تولیدی در این مناطق را تسریع بخشید.
وی اضافه کرد: با حمایت های دولت می توانیم شاهد توسعه، اشتغالزایی و کارآفرینی در مناطق محروم و روستایی باشیم و در این راه دولت در بخش روستاها طی سال قبل توجه ویژه ای را داشته است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور افزود: در سال قبل نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی ویژه اشتغال روستاییان در نظر گرفته شده که تا امروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن ابلاغ و ۱۱ هزار میلیارد تومان آن جذب شده است.
امید تصریح کرد: در کنار این منابع ویژه از محل منابع مشترک معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و مجموعه بنیاد مستضعفان تسهیلاتی در اختیار کارآفرینان قرار گرفته است.
وی بیان کرد: برای استان کردستان در بخش زیر منابع که منابع مشترک بین امور روستایی و بنیاد مستضعفان است ۶۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و در بخش منابع اشتغال روستایی نیز بیشتر از ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تا امروز رقم قابل توجهی از آن جذب شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با اشاره به اینکه عملکرد جذب اعتبارات در کردستان نسبت به سایر استان های کشور بسیار قابل قبول بوده است، اظهار داشت: تا امروز بیشتر از ۸۰ درصد این منابع در کردستان جذب شده است.
امید با اشاره به اینکه کیفیت طرح هایی که در این استان اجرا شده بسیار عالی بوده و توانسته اشتغالزایی مناسبی ایجاد کند، گفت: این آمادگی را داریم در صورتیکه بقیه منابع صندوق توسعه ملی جذب شود در امتداد توسعه اشتغال روستایی بیشتر از گذشته این این منابع را در اختیار استان هایی مانند کردستان قرار دهیم.

منبع: