لایحه بودجه ۹۹، کاهش درآمد حاصل از افزایش عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی!

به گزارش اجاره بر مبنای لایحه بودجه ۹۹ عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی نسبت به سال جاری ۱۰ درصد افزایش یافته اما درآمد پیشبینی شده از این افزایش حدود ۶۸.۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، طبق لایحه بودجه سال ۹۹ که امروز (هفدهم آذرماه) رئیس جمهوری آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، درآمد ناشی از افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی پنج میلیارد تومان پیشبینی شده است.
این در شرایطی است که درآمد ناشی از این افزایش ۱۰ درصدی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نشان داده است درآمد ناشی از افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی حدود ۶۸.۷ درصد امسال کاسته می شود.
به نظر می آید کاهش این درآمد به علت ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی باشد که از شروع سال جاری اعمال شده است.