معاون گمرک ایران: ۲۵ سازمان در فرایند تجارت دخیل هستند

به گزارش اجاره معاون گمرک ایران، ضمن تشریح علل طولانی شدن تشریفات گمرکی، اظهار داشت: گمرک در انجام فرایند تشریفات خود، از صفر تا صد با بیشتر از ۲۵ سازمان مختلف در ارتباطست.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهرداد جمال ارونقی در گفت و گوی رادیویی تصریح کرد: تمامی دستگاه هایی که در امر تجارت خارجی دخیل هستند، طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند؛ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ گمرک را بعنوان مدیریت واحد در این حوزه شناخته است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: یکپارچه سازی تجارت از این نظر مفهوم پیدا می کند که در تشریفات تجارت خارجی سازمان های مختلفی در پیش از صدور مجوز ورود کالا، تشریفات حمل کالا، بعد از رسیدن کالا به گمرک و تشریفات ترخیص و پس از تشریفات ترخیص به یک نحوی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند.
وی اضافه کرد: باید اساس این سازمان ها در جهت یک هدف واحد یکپارچه باشد تا بتوانند فرایند تشریفات را به حداقل زمان ممکن کاهش دهند.
جمال ارونقی خاطرنشان کرد: گمرک در انجام فرایند تشریفات خود از صفر تا صد با بیشتر از ۲۵ سازمان مختلف در ارتباط می باشد.
وی اضافه کرد: این سازمان ها در زمینه های مختلف از قبیل صدور مجوز های قانونی برای ترخیص کالا، اعمال کنترل ها و نظارت های لازم، صدور مجوز ورود کالا، تامین، تخصیص و کنترل ارز و بسیاری موارد دیگر نقش آفرین هستند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: فرایند های مختلفی که تعریف شده برای ترخیص کالا، انجام تشریفات گمرکی و کنترل های که پشت سر هم صورت می گیرد تمامی این موارد سبب طولانی شدن انجام تشریفات گمرکی خواهد شد.
وی اضافه کرد: این شرایط برای پیش از انجام تشریفات گمرکی هم صادق است یعنی امکان دارد یک کالا از جانب چند سازمان به طور همزمان مورد اظهار نظر قرار گیرد.
جمال ارونقی اظهارداشت: برای یک کالا به فرض سه مجوز قانونی نیاز است که هریک از این مجوزها احتیاج به نمونه برداری و کنترل های جداگانه از جانب دستگاه ها دارد که متاسفانه چنین رویه ای باعث طولانی شدن فرایند انجام تشریفات گمرکی می شود.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در سایر کشورها بدین شکل نیست بلکه کنترل ها یا نمونه برداری از کالا به وسیله یک دستگاه صورت می گیرد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اضافه کرد: امکان دارد سه دستگاه برای صدور مجوز قانونی اظهار نظر کنند اما نمونه برداری به وسیله یک دستگاه صورت می گیرد که این رویه باعث تسهیل و تسریع فرآیندها خواهد شد.