رئیس سازمان بهره وری: ترویج بهره وری یک وظیفه ملی است

به گزارش اجاره رئیس سازمان بهره وری با اشاره به اینکه ترویج بهره وری یک وظیفه ملی است، اظهار داشت: کشورهای توسعه یافته برای حفظ و افزایش سهم خود از بازارهای جهانی و منطقه ای به دنبال راهکارهای نوین بهره وری هستند.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان ملی بهره وری ایران، فاطمه پهلوانی، در اولین جلسه از فاز دوم آموزش سفیران بهره وری، تصریح کرد: ما در مرحله اجرای پایلوت طرح سفیران بهره وری برای دانشجویان هستیم. در این مرحله که با همکاری اتحادیه انجمن های علمی مهندسی صنایع کشور در حال انجام می باشد، نزدیک به ۱۰۰ دانشجوی داوطلب و در حال تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع در دانشگاه های مختلف کشور ثبت نام کرده اند که بعد از طی ۲ مرحله آموزش کاربردی و کسب مهارت های لازم با هماهنگی سازمان در مدارس داوطلب، برنامه های ترویجی بهره وری را از راه بازی های حل مسئله اجرا خواهند کرد.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران تصریح کرد: پس از اجرای مرحله پایلوت طرح، مسئولیت ادامه این کار در چارچوب اقدامات اساسی ترویج بهره وری بر عهده دستگاه های ذیربط-وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- قرار خواهد گرفت و دامنه شمول طرح شامل دانشجویان داوطلب از دیگر رشته های مرتبط همچون اقتصاد، مدیریت و حتی دیگر رشته ها خواهد بود.
وی همینطور به لزوم استقلال حرکت دانشجویان از حمایت های دولتی و قرار گرفتن امر ترویج بهره وری بعنوان یک وظیفه ملی در دسته بندی اقدامات داوطلبانه اشاره نمود و اظهار داشت: با عنایت به نقش و جایگاه بهره وری در رشد اقتصادی کشورها که حتی کشورهای توسعه یافته برای حفظ و افزایش سهم خود از بازارهای جهانی و منطقه ای به دنبال راهکارهای نوین بهره وری هستند، زیست بهره ورانه و ترویج رویکردهای بهره وری یک وظیفه ی ملی بر عهده ی هر ایرانی است.
گفتنی است طرح «سفیران بهره وری» در آینده ی نزدیک در بخش های دیگری همچون معلمان و زنان خانه دار فعالیت خویش را گسترش خواهد داد.