معاون وزیر نیرو پاسخ داد انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی چه زمان اجرایی می شود؟

اجاره: بگفته معاون وزیر نیرو در امور آب، بر طبق مطالعات انجام شده می توانیم برای ۱۷ استان در کشور از منابع شیرین سازی یا نمک زدایی آب دریا استفاده نمائیم که در این راستا، طرح انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی هم بعد از آنکه این طرح مورد تصویب وزارت نیرو و سازمان محیط زیست کشور قرار بگیرد، وارد مرحله ی اجرایی می شود.
قاسم تقی زاده خامسی در گفت و گو با ایسنا، درباره جزئیات انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی، اشاره کرد: جلسه ای که روز گذشته درباب انتقال آب در دریای عمان به استان های شرقی برگزار شد، به منظور جلب نظر صاحبان صنایع بود، چونکه وزارت نیرو و دولت هیچ منبع اعتباری برای انتقال آب به این استانها در نظر نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه انتقال آب به سه استان شرقی از دریای عمان برای مصارف صنعت و گلخانه انجام می شود، اظهار نمود: اگر وزارت نیرو در زمانی نیاز داشته باشد، این آب را از بخش خصوصی خریداری خواهدنمود.
او اظهار نمود: برای تمام استان های کشور سند جامع آب تنظیم خواهیم کرد که منابع و مصارف استانها تا افق ۱۴۲۰ مشخص خواهد شد، برهمین اساس سه منبع تامین آب در کشور و در واقع در دنیا مشخص شده است.
وی افزود: یکی از این منابع استفاده از آب های سطحی است که در مخازن سدها نگهداری می شود که در کشور ما ۵۰ میلیارد مترمکعب در ۱۷۵ سد بزرگ مدیریت می شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب یکی دیگر از منابع تامین آب را استفاده از منابع آب های زیرزمینی دانست و اضافه کرد: با حفر چاه می توانیم از این منابع استفاده نمائیم اما متاسفانه حالا وضعیت منابع آب زیرزمینی در کشور مناسب نمی باشد.
تقی زاده خامسی با بیان این که ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و چاه هایی که پروانه بهره برداری دارند، بیش از اندازه مجاز استخراج می کند، اظهار نمود: در این شرایط مجبوریم تا کسری این منابع را با شیرین کردن و نمک زدایی آب دریا تامین نماییم که به همین دلیل بر طبق مطالعات صورت گرفته می توان به استان های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، تخصیص آب از این طریق اختصاص پیدا کند.
بگفته وی، بخش خصوصی باید برای این خطوط سرمایه گذاری کند و اگر دولت نیاز به آب آشامیدنی داشت، در آن شرایط آب را از بخش خصوصی خریداری خواهد کرد، اما فعلا هیچ خرید تضمینی برای آب آشامیدنی انجام نخواهیم داد.
تقی زاده خامسی درباب زمان اجرای پروژه اظهار داشت: باید مطالعات فنی و زیست محیطی و همین طور مدل مالی اجرای پروژه تهیه شود و بعد از آنکه این مطالعات مورد تصویب وزارت نیرو و سازمان محیط کشور قرار گرفت، این پروژه وارد مرحله ی اجرا می گردد.
وی با بیان این که برای صنایع کرمان همچون چادرملو و مس سرچشمه آب از خلیج فارس انتقال خواهد یافت که پیش بینی می شود تا آخر امسال قسمتی از آن به نتیجه برسد، اشاره کرد: هر زمان که مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان انجام و مورد تصویب قرار گیرد آن طرح نیز اجرا خواهد شد.
او با تاکید بر این مساله که برای استان فارس نیز تخصیص در نظر گرفته شده اما باید مطالعات آن به تصویب برسد، اظهار داشت: دخالت وزارت نیرو و دولت تنها در تصویب طرح است و در سرمایه گذاری دخالت نخواهد کرد.

منبع: