سازمان استاندارد به اجاره خبر داد: واردکنندگان ذرت های آلوده باید هزینه امحا را بپردازند

اجاره: بگفته معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، بر طبق تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت؛ خود واردکنندگان باید هزینه امحا محموله ذرت های آلوده را بپردازند.
مسلم بیات در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه به سبب وجود حساسیت در بخش واردات مواد غذایی و احتمال آلودگی مواد غذایی در طول مسیر، استاندارد این محصولات در مبدا و مقصد کنترل می شود، اظهار نمود: هیچ کدام از محموله های وارداتی بدون گواهی استاندارد به کشور وارد نشده، اما پس از نمونه گیری در ایران بعضی از نمونه ها مردود اعلام شد، که موجب شد مطالعات تخصصی تری دراین زمینه صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه هر محموله ای که در مطالعات تخصصی تشخیص داده شد استاندارد نیست، اجازه ورود به کشور را پیدا نکرد، اظهار داشت: وظیفه سازمان ملی استاندارد این است که انطباق با استاندارد محصول را تعیین کند، اما تعیین تکلیف درباره وضعیت فعلی ذرت های آلوده وظیفه این سازمان نیست.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه “آیا می توان اطمینان حاصل کرد که این ذرت ها در مبدا آلوده نبوده؟”، اشاره کرد: نحوه نمونه برداری از محصول خیلی مهم می باشد، همین طور با عنایت به اینکه محموله سه تا چهار ماه در کشتی است ممکنست در طول مسیر هم آلوده شده باشد.
بیات در ادامه در پاسخ به اینکه “این احتمال مطرح نیست که واردکننده از ابتدا از آلوده بودن محموله ها اطلاع داشته؟”، اشاره کرد: این سوال نیازمند قضاوت است و از من نخواهید که قضاوت کنم.
وی همین طور در پاسخ به اینکه “آیا شکایت واردکنندگان ذرت های آلوده از سازمان ملی استاندارد نشان دهنده وجود ضعف در قوانین نیست”، اظهار داشت: خسارتی بالاتر از اینکه واردکننده مجوز ورود محموله خودرا به کشور دریافت نکرده، میلیاردها تومان خسارت دیده و هزینه امحای محموله آلوده نیز به عهده خود واردکننده است، وجود ندارد.
به گفته معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، بر طبق تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت، خود واردکنندگان باید هزینه امحا این محموله را بپردازند.
بیات با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد مرجع پاسخگویی به اینکه چرا تابحال وضعیت ذرت های آلوده تعیین تکلیف نشده نیست، اظهار داشت: احتمالاً واردکنندگان به دنبال این بودند که بتوانند به یک شکلی محموله ذرت های آلوده را اصلاح یا به کشور وارد کنند، بنا بر این تابحال اقدامی برای امحای آن انجام ندادند.
وی اضافه کرد: در پاسخ به اینکه چرا این افراد از سازمان ملی استاندارد شکایت کردند، هم می توان اظهار داشت که طبیعی است هر کسی که بازی را می بازد، به هر وسیله ای مستمسک می شود تا تغییری ایجاد کند؛ اما خوشبختانه مرجع قضایی تابحال تصمیمات منطقی در این زمینه گرفته و سازمان ملی استاندارد نیز اجازه ورود این محصولات به کشور را صادر نکرده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲۰ هزار تن ذرت وارد بندر امام (ره) شد که با انجام آزمایش های گوناگون از طرف سازمان ملی استاندارد، وجود سم آفلاتوکسین بالا در این محموله اثبات شده و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد.
به دنبال آن ۱۲ مرداد ماه امسال رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام نمود که “رئیس جمهوری دستور توقف واردات ذرت های آلوده به کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرده و تکلیف کرده است که اگر این محموله مرجوع نشود، باید امحا شود”.

منبع: