با حکم رئیس کل گمرک انجام شد انتصاب رئیس کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی

اجاره: باحکم رئیس کل گمرک ایران مهرداد جمال ارونقی بعنوان رئیس کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی منصوب گردید.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، مهدی میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران طی حکمی در امتداد مصوبات ابلاغی ستاد اقتصادی دولت توسط ریاست جمهوری و همین طور مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که بندهای ۳ و ۴ آن به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و نیز با توجه به تکالیف محوله از طرف رئیس جمهور و در امتداد اجرای مفاد بند ۵ دستور سایر مصوبات کارگروه ستاد تنظیم بازار سوژه ابلاغیه وزارت صمت به سمت رئیس کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی گمرک ایران تعیین شد تا در قالب مصوبات ابلاغی نسبت به اجرای مفاد مصوبات فوق الشاره اقدام نماید.

منبع: