نوبخت: وابستگی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است، از اختصاص ۶ هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

به گزارش اجاره به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت امروز بعد از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۹۹ در موعد قانونی به مجلس تقدیم شد و بر مبنای آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون های تخصصی پیشنهادات خویش را درباره این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ عرضه می دهند.
وی با اشاره به اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصویب گردید، اضافه کرد: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی هم لایحه مذکور از ۴ محور پیشبینی منابع، برآورد هزینه ها، سیاست ها و اهداف مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برای سال ۹۹ از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، واگذاری دارایی های مالی و درآمدها پیشبینی شده است، اظهار نمود: منابع سال آینده وابستگی چندانی به فروش نفت ندارد و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع به فروش نفت وابسته است در حالیکه این رقم امسال ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود.
نوبخت با اشاره به اینکه وابستگی منابع عمومی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است که ۱۰۰ درصد آن برای پروژه های عمرانی استفاده می شود، افزود: تمام اعتبارات حاصل از فروش نفت و ۴.۴ میلیارد دلار که از صادرات گاز به دست می آید، برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده خواهد شد. همینطور ۳۰ هزار میلیارد تومان از سایر منابع برای اجرای طرح های عمرانی پیشبینی شده است.
وی افزود: سال آینده حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان از اوراقی که در سال پیش انتشار یافته است، بازخرید می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: مصارف سال آینده در سه حوزه هزینه های جاری، عمرانی و تملک دارایی توزیع می شود که هزینه های جاری برای جبران کاهش قدرت خرید استفاده شود، بدین معنا که اعتبارات این بخش برای ارتقا و بهبود سفره های مردم استفاده شود، بنابراین علیرغم اینکه بودجه سال ۹۹ تنها ۸ درصد رشد داشت، اما برای کارکنان افزایش ۱۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است.
پیش بینی ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، همینطور ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان و ترمیم حقوق آنان در لایحه بودجه سال آتی پیشبینی شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه ۳۱ هزار میلیارد تومان تحت عنوان طرح حمایت معیشتی در سال آینده به مردم پرداخت می شود، بیان کرد: ۴۳ هزار میلیارد تومان در چارچوب یارانه نقدی در سال آینده به مردم پرداخت می شود.
وی با اشاره به تخصیص اعتبارات برای ایجاد زیرساخت در سال آینده اظهار داشت: پیشبینی شده است ۱۲۲۴ کیلومتر راه آهن ساخته شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای سال آینده پیشبینی شده است. بر مبنای پیشبینی ها سال آینده کشور از رکود خارج می شود و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این ادعا را تأیید کردند.
نوبخت در مورد درخواست برخی از نمایندگان در خصوص کاهش قیمت بنزین در بودجه ۹۹ اظهار نمود: از آنجایی که این موضوعی تابحال رسماً به دولت اعلام نشده است، هم اکنون درباره آن نظری نداشته و باید اجزای آن به دقت بررسی شود. مصرف روزانه بنزین به ۹۸ میلیون لیتر در روز رسیده بود که با اصلاح قیمت آن ۲۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه طرح برخی از نمایندگان درباره کاهش قیمت بنزین، بتواند مصرف بنزین را کم کند و مردم از آن راضی باشند، دولت مخالفتی با آن ندارد، چونکه منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در اختیار مردم قرار می گیرد، اما هم اکنون هیچ نظری درباره آن نداریم، چونکه تابحال مورد بررسی قرار نگرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره واقعی بودن اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه سال ۹۹ بیان کرد: در صورتیکه مجلس بتواند هزینه های بودجه را کم کند، سازمان برنامه و بودجه از آن استقبال می کند.