طی ۹ ماه ۹۸؛ حجم تجارت خارجی ۶۳ و هفت دهم میلیارد دلار شد

به گزارش اجاره سخنگوی گمرک اظهار داشت: ارزش تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال به ۶۳ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار رسید که سهم صادرات بالغ ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار و واردات نیز ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار بوده است.

به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، سید روح الله لطیفی درباب آمار صادرات کشور در ۹ ماهه سال ۹۸ گفت: در این مدت میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، کوره و نفت سفید و همین طور بدون صادرات از محل تجارت چمدانی بالغ بر ۱۰۳ میلیون و ۵۸۷ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از حیث وزنی ۱۸.۵ رشد داشته است. همین طور میزان واردات کشور در این مدت به ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار و به وزن ۲۴ میلیون و ۹۷۹ هزار تن رسید.
وی اضافه کرد: پنج کشور مقصد صادرات کشور طی ۹ ماهه سال جاری به ترتیب عبارت بودند از: چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان که حجم صادرات قطعی به کشور چین در ۹ ماهه اخیر ۲۴ و ۸۷ صدم درصد از نظر وزنی و ۱۱ و یک صدم درصد از حیث ارزش، نسبت به کل صادرات کشور را داشته است. همین طور میزان صادرات به ترکیه با ارزش ۳ میلیارد و ۳۴۵ میلیون دلار و به وزن ۱۳ میلیون و ۸۲۶ هزار تن، ۱۲ و ۴۱ صدم درصد صادرات کشور را به خود مختص کرده است.
لطیفی خاطر نشان کرد، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی به امارات متحده عربی ۱۰.۴۸ درصد و به افغانستان ۵.۴۸ درصد طی ۹ ماهه سال ۹۸ بوده است.
وی درباب آمار واردات کشور نیز اظهار داشت: بیشترین کشورهای طرف معامله واردات کشور در ضمن ۹ ماهه سال ۹۸، چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان بوده اند.
سخنگوی گمرک اضافه کرد: واردات کالا به کشور در مدت مذکور از لحاظ وزنی ۲۴ میلیون و ۹۷۹ هزار تن و از لحاظ ارزش ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار بوده که سهم کالاهای اساسی بیشتر از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از کل واردات بوده است. کالاهای اساسی وارداتی در این مدت زمانی به ترتیب شامل ذرت، برنج، دانه های روغنی، روغن های خوراکی، دارو، جو، گوشت قرمز، کنجاله سویا، قند و شکر، کود و گوشت مرغ بوده که در مجموع نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل از حیث وزنی ۱۹ درصد و از حیث ارزش ۱۵ درصد افزایش داشته است. بطوریکه در مجموع آمار واردات از لحاظ وزنی در سال گذشته، ۱۳ میلیون ۹۲۲ هزار و ۶۷۵ تن به میزان ۱۶ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۵۴۱ تن افزایش داشته است، ضمن آنکه از حیث ارزش نیز میزان ۶ میلیارد و۹۱۳ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۳۵ دلار واردات در سال ۹۷ به میزان ۷ میلیارد و ۹۴۶ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۳۰۵ دلار افزایش نشان میدهد.
لطیفی اظهار داشت: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ متوسط هر تن کالای وارداتی ۱۲۷۵ دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۸۲ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی گمرک تاکید کرد: با شتاب گرفتن صادرات در آذر ماه تراز تجاری کشور در ۹ ماهه سال جاری مثبت ۶۶ میلیون دلار شد.
لطیفی درباب آمار تجاری کشور در آذر ماه اظهار داشت: میزان واردات در آذر ماه دو میلیون ۸۵۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار و میزان صادرات نیز از لحاظ وزنی ۱۴ میلیون و ۶۳۹ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار بوده است که با عنایت به آمار فوق تراز تجاری کشور در ماه آذر به مثبت یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلار رسیده است.

منبع: