بر اساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی؛ میزان مالیات و عوارض خودرو برای سال ۹۹ مشخص شد

به گزارش اجاره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات و عوارض خودرو برای سال ۹۹ را برای اجرا، ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از صدا و سیما، امیدعلی پارسا در نامه ای، نحوه و میزان مالیات انواع خودرو های تولید داخل و وارداتی را برای اجرا ابلاغ نمود.
در این نامه آمده است: در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات ارزش افزوده، مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو های وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مبحث مواد ذکرشده و همینطور حق ثبت مبحث ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح زیر ارسال می شود:
۱- بهای فروش، مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقالات خودرو های تولید داخل
۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مبنای محاسبه نقل و انتقال خوردهای وارداتی
۳- بهای فروش، مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودرو های تولید داخل
۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودرو های وارداتی با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۹۹ برای خودرو های تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۲۰ میلادی برای خودرو های وارداتی) ارسال می شود.
الف) با عنایت به تبصره یک ماده اصلاحی قانون ثبت، مبنای وصول حق ثبت در مورد انواع خودرو های سبک و سنگین شامل سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
ب) مالیات، عوارض و حق ثبت سایر انواع خودرو های خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بنکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، برپایه بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط با عنایت به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
ج) در اجرای تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون ذکر شده، قیمت فروش انواع خودرو های تولید با مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو های وارداتی که حسب مورد، پس از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می شود.
همچنین از آنجایی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جدول ۳ و ۴ مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دوکابین مطابق ارزش مندرج در جدول یک و ۲ مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو بوده، مقتضی است برای دریافت مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جدول یک و ۳ فاقد ارزش بوده، مراتب از دفتر مذکور استعلام شود.
برای مشاهده متن کامل، به اینجا رجوع کنید.