در ۸ ماهه امسال صدور گواهی کشف معدنی ۲ و نیم درصد افزایش یافت

اجاره: در هشت ماهه امسال تعداد گواهی کشف و پروانه بهره برداری صادره در حوزه معدن نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، طبق جدیدترین آمار انتشار یافته از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بخش معدن در هشت ماهه سال جاری تعداد پروانه های بهره برداری و گواهی کشف به ترتیب افزایش ۰.۳ درصدی و ۲.۵ درصدی نسبت به تعداد مجوزهای صادر شده در همین زمینه در هشت ماهه سال ۱۳۹۷ داشته است.
در هشت ماهه امسال، ۳۳۳ فقره پروانه بهره برداری و ۲۸۹ گواهی کشف صادر شده است؛ این در حالیست که تعداد این مجوزها در مدت مشابه سال ۱۳۹۷، به ترتیب ۳۳۲ و ۲۸۲ فقره بوده است.
همین طور در هشت ماهه سال گذشته، ۵۹۳ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که تعداد آن در مدت مشابه سال جاری با کاهش ۱۵ درصدی به ۵۰۴ فقره رسیده است.

منبع: