در گفت وگو با اجاره اعلام شد مصرف کود در بخش کشاورزی ایران بالا نیست

به گزارش اجاره رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب اظهار داشت: در فضای مجازی گاهی گفته می شود که کود زیادی در بخش کشاورزی مصرف می شود، در صورتی که اینگونه نیست.

هادی اسدی رحمانی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: سالانه در ایران به حدود ۴.۸ میلیون تن کود نیاز داریم و داده ها نشان داده است که هنوز نتوانسته ایم به این حجم از تولید در داخل برسیم.

وی با اشاره به اینکه در بهترین حالت بیشتر از حدود ۳ میلیون تن کود تأمین می نماییم و بیشتر از یک میلیون تن کود کمبود داریم، اظهار نمود: میانگین مصرف کود در ایران سالانه حدود ۸۵ کیلوگرم به صورت میانگین در هر هکتار است، ولی میانگین جهانی آن حدود ۱۳۵ کیلوگرم است و این یعنی اینکه ما از میانگین جهانی کمتر کود مصرف می نماییم.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب در پاسخ به این سؤال که آیا نظارتی بر کودهای مصرفی در ایران صورت می گیرد؟ اظهار داشت: در فضای مجازی گاهی گفته می شود که کودها آلوده هستند و کود زیادی هم مصرف می شود؛ در حالیکه این مورد درست نیست.

وی تصریح کرد: امکان دارد به صورت موضعی در بعضی مزارع کود زیادی مصرف شود، ولی در مقیاس ملی نیازمند مصرف و تأمین کود بیشتری هستیم تا بتوانیم به پتانسیل های تولید برسیم. برای مثال میانگین عملکرد گندم آبی در ایران حدود ۴ تن است؛ در حالیکه در کشورهای پیشرو این مقدار بیشتر است. البته نه اینکه این خلاء تنها مرتبط به کود باشد ولی بخش زیادی ازخلاء عملکردی در رابطه با تأمین نهاده های کودی است.