در گزارش اجاره مطرح شد دولت به سمت دریافت مالیات های تنظیمی برود

به گزارش اجاره در شرایطی فعلی کشور، دریافت مالیات های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، علاوه بر تنظیم بازارهای موجود و سوق سرمایه به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، منجر به ایجاد درآمد برای دولت خواهد شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، در شرایط فعلی کشور و محدودیت های به وجود آمده برای فروش نفت، دریافت مالیات های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، علاوه بر تنظیم بازارهای موجود و سوق سرمایه به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، منجر به کسب درآمد برای دولت خواهد شد.

مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه ای در نظام های مالیاتی جهان دارد، تاجایی که خیلی از کشورها توسعه یافته، دریافت مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز، خیلی از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه های مؤثر برای پیشگیری از فعالیتهای سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیتهای مولد اقتصادی می باشد.یک تیر و دونشان دولت، با دریافت مالیات بر عایدی سرمایهدر همین راستا وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیات های تنظیمی، در ارتباط با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «در شرایط فعلی، دریافت مالیات های تنظیمی، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر پیشگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می تواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود. در حالیکه هدف اصلی این دست مالیات ها کسب درآمد نیست.»این کارشناس حوزه مالیات های تنظیمی در بیان تجربیات خارجی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه اضافه کرد: «یکی از معدود کشورهایی که اخیراً دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، کشور اسپانیا است و تجربه بدست آمده از مقایسه دوران قبل و پس از دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی در قیمت کالاهای مدنظر می دهد.»اخذ مالیات های تنظیمی منجر به کاهش قیمت خواهد شدعزیزی، در توضیح مکانیزم هدایت سرمایه از بازارهای غیر مولد به سمت بازار مولد اقتصادی توسط مالیات بر عایدی سرمایه، بیان نمود: «مالیات بر عایدی سرمایه، سود فعالیت در بنگاه های غیر مولد را می کاهد و از این طریق سرمایه را به سمت بازار مولد حرکت می دهد. برای مثال در بازار مسکن، اجازه احتکار و فعالیتهای سوداگرانه نظیر سفته بازی و کسب سودهای کلان را به دلال های این حوزه نخواهد داد. همین مساله منجر به جهت گیری سرمایه به سمت تولید مسکن و صاحب خانه شدن مردم خواهد شد.»لازم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی سرمایه الان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتظر تأیید نهایی و ارسال به صحن علنی مجلس است.