در گزارش اجاره مطرح شد دوپله ای شدن مالیات عادلانه نیست

به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دوپله ای کردن مالیات کارمندان دور از عدالت است، اظهار داشت: این مصوبه نه تنها باعث کاهش درآمدهای دولت می شود بلکه به هیچ وجه جامعیت و پوشش کامل ایجاد نمی نماید.

محمد شیریجیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد اقدام کمیسیون تلفیق در تصویب شیوه محاسبه مالیات پلکانی بر درآمد کارمندان، تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۹۸، مصوب شده بود مالیات به صورت ۵ پله ای یعنی از ۱۰ تا ۳۵ درصد، از کارمندان دریافت شود تا پوشش بیشتری داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: آنچه که کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۹ تصمیم گرفته و مقرر کرده که مالیات از کارمندان به صورت دو پله ای یعنی فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد دریافت شود به هیچ وجه نمی تواند جامعیت داشته باشد.
وی افزود: در این شیوه، کمیسیون تلفیق می خواهد کف دریافتی را معاف از مالیات و حداکثر حقوق را بعنوان سقف در نظر بگیرد ازاین رو تفاوت چندانی بین کسانی که ۳ میلیون تومان حقوق می گیرند با کسانی که ۲۱ میلیون حقوق می گیرند، وجود نخواهد داشت.
شیرجیان اظهار داشت: مالیات پنج پله ای نسبت به دو پله ای عادلانه تر است، جامعیت کاملی دارد و همینطور پوشش بیشتری در نظام مالیات ستانی خواهد داشت، در حالیکه مدل دو پله ای عدالت را زیر سوال می برد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مصوبه باید در کمیسیون تلفیق اصلاح گردد چونکه هم کاهش درآمد مالیاتی دولت را به دنبال دارد و هم به نفع کسانی است که حقوق های بالا دریافت می کنند.
شیرجیان تصریح کرد: بهتر است نمایندگان همان شیوه ۵ پله ای یعنی از ۱۰ تا ۳۵ درصد را برای مالیات کارمندان در نظر بگیرند تا ضمن پوشش دهی بیشتر، تفاوتی هم در میزان مالیاتی که کارکنان با حقوق حداقل و حداکثر می پردازند، محسوس باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در بند «الف» تبصره ۶ لوایح بودجه ۹۹ مدل پله های مالیات بر درآمد کارمندان را از پنج پله (۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) به دو پله (۱۰ درصد تا ۲۰ درصد) کاهش داده اند.