معاون سازمان امور مالیاتی: مدرن سازی نظام مالیاتی، اقتصاد را شفاف می کند

به گزارش اجاره معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی هم درآمدهای مالیاتی کشور را زیاد می کند و هم اقتصاد کشور را به سمت شفافیت و عدالت مالیاتی سوق می دهد.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی، هادی خانی، در دیدار با مدیران مالیاتی استان کرمان بر لزوم کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تاکید کرد و تصریح کرد: مالیات، نقش مهمی در پیشبرد برنامه های توسعه ای و تأمین مالی دولت دارد و باید جایگزین نفت شود.
وی، رشد و توسعه نظام مالیاتی را مهم ارزیابی کرد و اضافه کرد: مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی هم درآمدهای مالیاتی کشور را زیاد می کند و هم اقتصاد کشور را به سمت شفافیت و عدالت مالیاتی سوق می دهد.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی به این معنا است که با تقویت پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، تمامی ریز داده های مربوط به فعالیت اقتصادی مودیان طبق ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، از دستگاه های ذی ربط دریافت و در بانک اطلاعاتی سازمان ذخیره شود.
خانی یکی از اولویت های نظام مالیاتی کشور را مبارزه با فرار مالیاتی دانست و اضافه کرد: مساله مهم، کاهش زمینه ها و عوامل آن و مسدود کردن روش های انجام آن است که مجموعه وسیعی از فعالیت ها و همکاریهای بخش های گوناگون جامعه را می طلبد.
وی همینطور با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینه های فساد اداری تصریح کرد: خیلی از تخلفات، ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز فساد از بین می رود.
خانی، سلامت نظام مالیاتی را منوط به تعامل با مراجع نظارتی دانست و تصریح کرد: مرحله نخست نظارت در سازمان امور مالیاتی، مدیران، معاونین و ممیزان کل هستند بنابراین باید با دقت و نظارت هر چه بیشتر و با رسیدگی های دقیق خود، محیطی امن و ایمن با اتکا بر اعتماد متقابل را ایجاد کنند.