از سوی جهانگیری؛ آئین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک معیشتی ابلاغ گردید

به گزارش اجاره معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، هیئت وزیران در جلسه ۱۵ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، آئین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی را تصویب کرد.
بسته حمایت معیشتی، صد درصد وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین مبحث شورایعالی هماهنگی اقتصادی (سران قوای سه گانه) است که مطابق با ضوابط این آئین نامه به خانوارهای هدف پرداخت می گردد.
مطابق این آئین نامه، بسته حمایت معیشتی به خانوارهای یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه به ترتیب ۴۰ و ۴۸۰ میلیون ریال، دونفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۵۰ و ۶۰۰ میلیون ریال، سه نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۶۰ و ۷۲۰ میلیون ریال، چهارنفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۷۰ و ۸۴۰ میلیون ریال و پنج نفر و بیشتر با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۸۰ و ۹۶۰ میلیون ریال تعلق نمی گیرد.
همچنین، خانوارهایی که دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به صورت «همزمان» یا دارای دو واحد ملکی هستند، خانوارهای دارای ملک به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در تهران و کلان شهرها و ۹ میلیارد ریال در سایر شهرستان ها، دارای خودروی سواری به ارزش بیشتر از سه میلیارد ریال یا خودروی عمومی با ارزش بیشتر از چهار میلیارد ریال، خانوارهای دارای بیشتر از سه سفر خارجی غیرزیارتی، کارفرمایان دارای بیشتر از سه بیمه پرداز و گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیشتر از سه میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند، مشمول بسته معیشتی نمی شوند.
مبلغ بسته حمایت معیشتی به صورت ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ ۵۵۰ هزار ریال، دونفره مبلغ ۱۰۳۰ هزار ریال، سه نفره ۱۳۸۰ هزار ریال، چهارنفره ۱۷۲۰ هزار ریال و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵۰ هزار ریال تعلق می گیرد.
گفتنی است، نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف برپایه دستورالعملی است که از جانب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می شود.