نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول: مشکل ایران با FATF برسر تعریف از تروریسم است

به گزارش اجاره نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه مشکل ایران با FATF بر سر تعریف از تروریسم است، اظهار داشت: پیوستن بهCFTو پالرمو جز این که برای دشمن شفافیت بیشتری درست کند، سودی برای ما ندارد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدآقا قوام در مصاحبه با رادیو گفتگو تصریح کرد: FATF تشکیلاتی است که جریانات مالی، پولی و بانکی را رصد و به تبع آن جریانات سایر کشورها توسط قدرت های بزرگ کنترل شود. چون بنیانگذاران FATF آمریکا و کشورهای اروپایی بودند، کما این که همچنان رئیس FATF اکثراً از مقامات عالی رتبه آمریکا و حتی معاون خزانه داری آمریکاست که در واقع اتاق وضع تحریم ها بخصوص ضد جمهوری اسلامی است. بنابراین FATF مجموعه ای از سفارش هاست که البته ظاهر آن سفارش است، اما کشوری که به FATF می پیوندد، باید این سفارش ها را اجرا نماید.
وی اضافه کرد: FATF تقریباً ۵۰ دستورالمعل دارد که ما به بسیاری از آنها پیوستیم، شاید بتوان اظهار داشت که دو دستورالعمل آن باقی مانده است که تمام دعوا بر سر این دوتاست و این دو هم برمی گردد به CFT که شامل موارد مالی تأمین تروریسم و دیگری پالرموست که مبارزه با جرایم برون مرزی است. با عنایت به این که تمام روابط بانکی و مالی و کلاً تبادلات ما با دنیا از نظر رسمی در حالت تحریم قرار دارد، در نتیجه پیوستن به آن چه ثمری می تواند برای ما داشته باشد؟
نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول افزود: چون پیوستن به CFT و پالرمو به معنای این است که ریز جزئیات تمام تراکنش ها شامل بانکی، مالی و ارزی و حتی سایر معاملات بزرگ را باید دقیقاً برای FATF شفاف کنید. حتی در مبادلات داخلی هم باید به آنها گزارش بدهیم، یعنی اگر یکی از بانک ها و نهادهای داخلی تسهیلاتی بدهد یا گشایش اعتباری را انجام دهد و ضمانت نامه ای باز کند، باید گزارش دهد. اگر این نهاد از نظر آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم باشد، این کار بانک ما بخصوص بعد از آن که به FATF پیوستیم، کار خلافی است که با پیوستن به در قسمت CFT و پالرمو خلاف بودن آنرا پذیرفتیم.
قوام اظهار داشت: باآنکه همه کشورها مقرراتی ضد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی جرایم سازمان یافته فرامرزی دارند، ما هم چنین قوانینی داریم، اما چرا این قدر به ما فشار می آورند؟ اصلاً داستان FATF و CFT چیست؟ به نظرم تمام دعوا بر سر آن تعریفی است که آنها از تروریسم می کنند و می خواهند تعریف آنها را بپذیریم. برای مثال آنها گروهک منافقین که شهروندان زیادی از ما را ترور کردند، این گروهک را تروریست نمی دانند!
وی اضافه کرد: ضمناً بیشتر از ۶۵ درصد پولشویی در دنیا در آمریکا و اروپا اتفاق می افتد، اما کاری به آن ندارند. از آن طرف در حوادث اخیر که منجر به ترور شهید سلیمانی و همراهانش شد، کاری به این ندارند که این حرکتی تروریستی است، اما از آنجائیکه تعریف تروریسم و ترور از زاویه دید آنهاست، بنابراین سپاه پاسداران را تروریست و اصلاً مقاومت را در منطقه تروریست می دانند. برای همین اگر ما به مقررات CFT و پالرمو بپیوندیم، در واقع یک نورافکنی مجدداً بر تمام معاملات مان انداختیم تا راه هایی که می توانیم تا حدودی تحریم ها را خنثی نماییم و دور بزنیم، شناسایی کنند و این راه ها را بر ما ببندند.
نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول تصریح کرد: اگر ما تحت تحریم و فشار نظام هایی بین المللی نبودیم، معاملات را عادی انجام می دادیم و از شفافیت استقبال می کردیم و نشان می دادیم که در معاملات مالی و بانکی هیچ پولشویی نداریم، اما حالا شرایط ما متفاوت می باشد و ما در وضعیتی نیستیم که اجازه دهیم آنها به ریز جزئیات تبادلات مالی و بانکی ما دسترسی پیدا کنند، بنابراین پیوستن به CFT و پالرمو جز این که برای دشمن شفافیت بیشتری درست نماییم، برای ما سودی ندارد.