علت افزایش قیمت جوجه یک روزه چیست؟

به گزارش اجاره دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه علت افزایش قیمت آنرا افزایش تقاضای جوجه گوشتی برای تأمین مرغ شب عید اعلام نمود.
محمدرضا صدیق پور در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طبق سنوات گذشته افزایش تقاضای جوجه گوشتی برای تأمین مرغ شب عید از ۱۵ دیماه تا ۲۰ بهمن هر سال اتفاق می افتد، اظهار نمود: سال جاری با پیشبینی تولید ۱۳۰ میلیون جوجه در دیماه و ۱۴۰ میلیون در بهمن ماه نسبت به عدد ۱۲۱ میلیون جوجه در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اضافه تولید جوجه داشته ایم و جای هیچگونه نگرانی در تأمین جوجه گوشتی مرغداران وجود ندارد و باید به افزایش تولید مرغ حاصل از این جوجه تولید شده توجه داشت.
وی افزود: برای کنترل مدیریت تولید و تقاضا ابزاری وجود دارد، به صورتی که انجمن جوجه یک روزه و اتحادیه سراسری مرغ گوشتی بایستی میزان تولید را برنامه ریزی کنند و توانایی کنترل تقاضای جوجه ریزی مرغداران گوشتی با رعایت فواصل جوجه ریزی را داشته باشند. در این میان می بایست از این ابزار برای مدیریت تقاضا بهتر استفاده می شد تا شرایط کنونی که موجبات افزایش تقاضا و در نهایت افزیش قیمت را در بر داشته، بهتر مدیریت می شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه افزود: انجمن جوجه یک روزه طی مکاتبات مختلف آمادگی خویش را به تشکلهای مربوطه برای برون رفت از شرایط ناپایدار فعلی اعلام نموده است تا جوجه تولیدی در شرایط عادی و مدیریت شده در اختیار واحدهای مرغ گوشتی قرار بگیرد.
وی افزود: از آغاز سال تلاش خویش را برای تداوم و ثبات تولید و قیمت در طول سال انجام دادیم، بطوریکه قیمت جوجه یک روزه ابتدا توسط انجمن حدود ۳۰۰۰ تومان و قیمت اعلامی توسط تنظیم بازار ۲۵۵۰ تومان اعلام شد، که نسبت به قیمت ۲۴۵۰ تومان سال گذشته، حدود ۵ درصد رشد در نظر گرفته شد. البته انجمن به این قیمت اعتراض داشت.
صدیق پور خاطرنشان کرد: ابتدای سال با افزایش تولید جوجه یک روزه و عدم جذب در بازار حدود ۵ ماه، جوجه با میانگین قیمت ۱۵۰۰ تومان به فروش رسید که با تولید ۶۰۰ میلیون جوجه در ابتدای سال تولیدکنندگان جوجه یک روزه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان زیان کردند.
او در آخر اظهار داشت: امیدواریم با تعامل و برنامه ریزی و حضور موثر تشکل های مرغداران گوشتی و انجمن جوجه یک روزه در مراکز تصمیم گیر و ستاد تنظیم بازار به ثبات تولید و پایداری قیمت کمک نماییم.