سازمان امور مالیاتی: صدور یا تمدید کارت بازرگانی منوط به گواهی مالیاتی شد

به گزارش اجاره مطابق با بیان سازمان امور مالیاتی، صدور یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به دریافت گواهی مالیاتی است و در صورت عدم رعایت آن مسئولیت تضامنی وجود خواهد داشت.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، عباس بهزاد دادستان انتظامی سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای به مدیران امور مالیاتی شهر و استان تهران و استان ها از صدور یا تجدید کارت بازرگانی در مهلت ۱۰ روزه اطلاع داد.
در این نامه آمده است: همان گونه که آگاهی دارید مطابق ماده ۱۸۶ ق. م. م «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی مراجع صلاحیت دار منوط به عرضه گواهی از اداره مالیاتی ذیربط در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسؤولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت، بنابراین اقتضا دارد، ادارات کل امور مالیاتی در مواجهه با موارد تخطی از مفاد مقرره قانونی مذکور و با عنایت به مسؤولیت تضامنی مراجع مستنکف از دریافت گواهی مندرج در ماده صدرالاشاره، اقدامات لازم را به منظور وصول حقوق حقه دولت معمول دارند.
همچنین با عنایت به الکترونیکی شدن فرایند استعلام و صدور گواهی موصوف و برابر بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ رئیس کل محترم سازمان متبوع مبحث «ترتیبات صدور گواهی مبحث ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی مستقیم»، مهلت پاسخگویی به درخواست / استعلام ها حداکثر ۱۰ روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوطه می باشد، بنابراین در جهت تکریم ارباب رجوع، لزوم دارد مسؤولان امر و متصدیان واحدهای مالیاتی اقدامات لازم را در جهت به روزرسانی پرونده های مالیاتی معمول دارند تا به محض دریافت استعلام، پاسخ مقتضی در کمترین زمان، پیش از انقضا مهلت مقرر عرضه گردد. بدیهی است با انجام ترتیبات فوق، از یک سو در وصول حقوق دولت تسریع به عمل آمده و از جانب دیگر رضایت مودیان محترم مالیاتی و زمینه رعایت حقوق ایشان فراهم می گردد.
علی ایحال ضمن اعمال نظارت کافی و مؤثر بر عملکرد ابوابجمعی، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارکنان شاغل در ادارات امور مالیاتی اطلاع رسانی شود.