رشد ۳۰ درصدی سرمایه گذاری صنعتی در استان مرکزی

اجاره: ایسنا/مرکزی معاون اقتصادی استاندار مرکزی اظهار داشت: با عنایت به جوازهای صادره در استان مرکزی، سرمایه گذاری ۸۵ هزار میلیارد ریالی در سطح استان پیشبینی می شود که این میزان سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰ درصدی داشته است.
سعید فرخی، امروز سه شنبه در نشست دبیرخانه شوراهای گفت و گو استان های همجوار که در اراک برگزار شد، اظهار نمود: گاها مسائل مطرح شده در شوراهای گفت و گو خاص هر استان است، اما به صورت کلی به اشتراک گذاشتن مسائلی که عمومیت دارد می تواند به اهداف شکل گیری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کمک نماید.
وی با اشاره به رتبه مطلوب شورای گفت وگوی استان در کشور اضافه کرد: تبادل نظر و تجارب و عرضه راهکارها بین استان ها در چارچوب برگزاری چنین جلساتی می تواند در بهبود فضای کسب و کار کشور موثر باشد.
معاون اقتصادی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، می طلبد همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی افزایش پیدا کرده و تلاش همگان هم بر افزایش هرچه بیشتر این تعاملات باشد.
فرخی با اشاره به برگزاری ۹ جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی امسال بیان نمود: قبل از برگزاری نشست ها، مسایل و موارد مورد نظر در یک گروه کارشناسی بررسی می شود.
وی افزود: از آغاز سالجاری ۵۸۷ جواز تاسیس با پیشبینی سرمایه گذاری ۸۵ هزار میلیارد ریال در استان صادر گردیده است. با عنایت به جوازهای صادره، پیشبینی سرمایه گذاری ۸۵ هزار میلیارد ریالی در سطح استان می شود که این میزان سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰ درصدی داشته و پیشبینی میزان اشتغال بر مبنای جوازهای صادره ۱۵۲۰۰ نفر است.
معاون اقتصادی استاندار مرکزی افزود: از آغاز سالجاری ۲۵۱ فقره پروانه بهره بردا ی صادر شده که میزان سرمایه گذاری حاصل از این تعداد پروانه بهره برداری ۱۱۳۰۰ میلیارد ریال بوده و ۲۴۵۲ نفر هم مشغول به کار خواهند شد.
فرخی با اشاره به اینکه در استان مرکزی مسائل و مشکلات و موارد سه واحد تولیدی در سطح ملی مطرح می شود، اظهار داشت: تعداد واحدهای غیرفعال نسبت به سال قبل کمتر شده و همینطور واحدهای دارای حقوق معوقه هم کاهش ۴۰ درصدی داشته است که این موارد نشان از بهبود فضای کسب و کار در استان دارد.