نرخ تورم در بخش معدن اعلام گردید

به گزارش اجاره طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن در پاییز سال جاری به ۳۷.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در تابستان سال جاری ۱۳.۸ واحد درصد کاهش داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ۱۳۹۸ به ۶.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان ۱۳۹۸ معادل سه واحد درصد افزایش دارد.
تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ۱۸.۳ درصد، استخراج کانه های فلزی ۵.۵ درصد و استخراج سایر معادن ۶.۲ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل تابستان سالجاری افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ۱۳۹۸ به ۳۷.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان سالجاری، ۱۳.۸ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۷ معادل ۳۷.۶ درصد افزایش دارد.
تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ۱۰۹.۱ درصد، استخراج کانه­ های فلزی ۳۳.۶ درصد و استخراج سایر معادن ۳۵.۴ درصد است. تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج کانه­ های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.
تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ۵۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۷.۲ واحد درصد کاهش نشان می­ دهد.
در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ۹۰.۳ درصد، استخراج کانه­ های فلزی ۵۳.۴ درصد و استخراج سایر معادن ۳۶.۴ درصد است.