در ۸ ماهه امسال بیشتر از نصف تسهیلات بانکی صرف تأمین سرمایه در گردش شد

به گزارش اجاره جدیدترین آمار انتشار یافته از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان داده است که در هشت ماهه سال جاری در مجموع ۵۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از جانب بانک ها و موسسات اعتباری صرف ایجاد، تأمین سرمایه درگردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر بخش ها شده که بیشترین سهم از آن معادل ۵۳.۸ درصد و حدود ۲۸۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ صرف تأمین سرمایه در گردش در بخش های مختلف شده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، آمارها نشان داده است سهم تسهیلات پرداختی در چارچوب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی هشت ماهه سالجاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است.
در این میان از کل ۱۶۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان تسهیلات عرضه شده به بخش صنعت و معدن تا آخر آبان ماه سال جاری، مبلغ ۱۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۱.۲ درصد از آن به تأمین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است.
همینطور بر طبق این آمار در بخش های کشاورزی، خدمات، بازرگانی و مسکن به ترتیب ۶۲، ۵۱.۲، ۳۷.۶ و ۲۵.۶ درصد از تسهیلات بانکی پرداخت شده به هر بخش صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.
کمترین تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی هم در این مدت صرف تعمیر شده است؛ به صورتی که در هشت ماهه سال جاری ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به تعمیر در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های متفرقه تخصیص داده شده است.