شب گذشته یارانه معیشتی بهمن ماه واریز شد

به گزارش اجاره سومین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ سه شنبه ۸ بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سومین مرحله از یارانه معیشتی ساعت ۲۴ سه شنبه ۸ بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد. یارانه معیشتی به تناسب بعد خانوار پرداخت می شود و مانند یارانه نقدی به افراد تعلق نمی گیرد؛ بگونه ای که برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می شود. به قول مهدی قمصریان سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در این مرحله از واریز یارانه های معیشتی، ۷۵۷ هزار و ۳۲۴ خانوار که در مراحل قبلی مشمول دریافت این طرح نبوده ولی مراتب اعتراض خویش را ثبت کرده و درخواست بررسی دوباره آنها از جانب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تأیید شده است، یارانه معیشتی مرحله اول و دوم و سوم را همزمان دریافت کرده اند. وی ادامه داد: ازاین رو مجموع خانوارهای دریافت کننده حمایت معیشتی به ۱۸ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۹۶ خانوار می رسد. این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان در حال ارزیابی سایر درخواست ها بوده و امکان تأیید تعداد بیشتری از این خانوارها در ماه های آتی وجود دارد؛ در هر مرحله که خانوارها از جانب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مورد تأیید قرار بگیرند یارانه معیشتی از اولین مرحله برای آنها محاسبه و واریز خواهد شد. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم مطابق ماه قبل بیستم بهمن ماه واریز خواهد شد.