کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی مسکن فقط به ۱۰ درصد مردم تعلق می گیرد

به گزارش اجاره کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بر مبنای برآوردها مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، شامل تنها ۱۰ درصد از افراد جامعه می شود و سایر مردم این مالیات را نمی پردازند.

به گزارش اجاره به نقل از برنامه پایش، هادی سلیمی زاده در مورد فعالیتهای نامولد در کشور اظهار داشت: بهترین راهکار اجازه ندادن برای ایجاد سوداگری در بازارهای کشور است. این سوداگری ها را به راحتی می توان حل کرد.
وی اضافه کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهای مقابله با سوداگری است. در مالیات بر عایدی سرمایه، درصدی از افزایش قیمت کالا بعنوان مالیات دریافت می گردد و همین مساله سبب می شود که سوداگری از میان برود.
کارشناس اقتصادی برنامه پایش با تاکید بر خروجی سرمایه ای بازار مسکن به دنبال عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، بیان نمود: از سال ۵۵ تا ۷۷ تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن به ۷۷ درصد رسیده است.
وی افزود: دولت در این موارد باید مصداقی برخورد کند. در اغلب کشورهای پیشرفته، این قانون اجرا می شود.
سلیمی زاده اظهار داشت: در این نوع مالیات قرار نیست از همه خانه ها مالیات گرفته شود بلکه کسانی که بیشتر از ۳ خانه دارند باید مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند. در دنیا دولت حتی در بازار اجاره بها هم ورود دارد.
وی اضافه کرد: عملاً با مالیات بر عایدی سرمایه، خیلی بازارهای سوداگری صرفه اقتصادی ندارد و سرمایه خود به خود به بازارهای مولد سوق پیدا می کند.
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تورم از سال ۸۶ تا ۹۷ بیشتر از ۷ برابر و شاخص مسکن هم در همین بازه زمانی بیشتر از ۱۰ برابر شده است. شاخص دلار هم ۱۲ برابر و شاخص بورس هم بیشتر از ۲۵ برابر شده که خود نشان دهنده سود ده بودن بازارهای مالی نسبت به سایر بازارها است.
سلیمی زاده خاطرنشان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه سبب رکود در بازار مسکن نمی گردد. چون که گرانی در بازار مسکن سبب رکود می شود و در صورتیکه مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار مسکن دایر شود، از طرفی سبب کاهش قیمت و در نتیجه افزایش معاملات خواهد شد.
وی اظهار داشت: بر مبنای برآوردها مالیات بر عایدی سرمایه، شامل تنها ۱۰ درصد از افراد جامعه می شود و سایر مردم کشور، این مالیات را نمی پردازند.