از سوی معاون اول رئیس جمهور؛ بخشنامه سقف قرارداد موقت کارگران پروژه ای ابلاغ گردید

اجاره: معاون اول رئیس جمهور بخشنامه تعیین سقف قراردادهای موقت کارگران پروژه ای را ابلاغ نمود که برمبنای آن کارفرمایان باید در پروژه های بیشتر از ۴ سال با کارگران قرارداد دائم امضا کنند.

به گزارش اجاره به نقل از دفتر هیئت دولت، نظر به افزایش قراردادهای موقت کار و جلوگیری از سو استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران، هیئت دولت حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد را تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی کارها در کارگاه هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجادشده و ماموریت آنها در تاریخ معینی به پایان می رسد، نظیر کارگاه های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید را جز مصادیق کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعریف نمود.
مطابق این تصمیم، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است و حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع این تصویب نامه می توان با یک کارگر یا برخی از کارگران منعقد کرد.
گفتنی است، مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف بوده و در کارهایی که پیش از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه می گردد.
بر همین اساس، کارفرمایان مجازند بعد از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور حتی بعد از مدت چهار سال مذکور در بندهای (۲) و (۳)، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه حساب کنند.
هم چنین، افرادی که در چارچوب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می نمایند، مشمول مفاد این بخشنامه نخواهند بود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بر طبق این بخشنامه، در صورتیکه فعالیت کارگاه یا پروژه بیشتر از ۴ سال به طول انجامد در مدت ۴ سال به بعد همه نیروهای به کار گرفته شده شامل قدیم یا جدید تا اختتام پروژه نیروی کار دائم تلقی می شوند.

منبع: