اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۴ و چهار دهم میلیون هکتار از اراضی کشور

به گزارش اجاره سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: از سال۱۳۹۲ تاکنون، عملیات آبخیزداری در سطح ۴ میلیون و ۴۰۸ هزار هکتار از اراضی کشور اجرا شده است.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، خسرو شهبازی با اشاره به اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۳ میلیون و ۲۰۸ هزار هکتار از اراضی کشور طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، اضافه کرد: این طرح در ۹ ماهه سال جاری در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اجرا شده است.

وی به تولید ۱۷۰ میلیون اصله نهال جنگلی، مرتعی و بیابانی در دولت تدبیر و امید، اشاره و اظهار نمود: عملیات بیابانزدایی و تثبیت شن های روان از سال ۱۳۹۲ تا کنون در سطح ۲۰۷ هزار هکتار اجرا شده است.

شهبازی، سطح جنگل کاری، توسعه، احیا و غنی سازی جنگل ها در دولت یازدهم و دوازدهم را ۲۱۴ هزار هکتار اعلام نمود و اضافه کرد: در این مدت، سطح اجرای عملیات زراعت چوب ۲۱ هزار هکتار بوده است.

وی با بیان این که طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۹ ماهه سال ۱۳۹۸، طرح احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه گیاهان دارویی در سطح ۲۹۸ هزار هکتار اجرا شده است، تصریح کرد: در این مدت ۳۹۳۰ کیلومتر کمربند حفاظتی در کشور به وجود آمده است.

شهبازی با اشاره به اجرای احکام قضایی خلع ید ۱۱۷ هزار هکتار اراضی ملی از متصرفان در دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: طی سال های ۱۳۹۲ تا ۹ ماهه امسال در سطح ۱۰۹ هزار هکتار، عملیات اطفای حریق جنگل ها و مراتع انجام شده است.

وی کشفیات چوب آلات قاچاق در این دولت را ۳۱ هزار و ۳۴۷ متر مکعب عنوان نمود و اضافه کرد: در مدت یاد شده، ۲ هزار و ۲۵۰ تن قاچاق ذغال و سایر محصولات فرعی کشف شده است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد: وضعیت حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور از ۵۳ درصد طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به ۸۰ درصد در ۹ ماهه سال جاری ارتقا یافته است.

منبع: