خوانساری در نامه ای به جهانگیری ایجاد قرنطینه مرزی الزامی است

اجاره: رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای از معاون اول رئیس جمهوری درخواست نمود تا نسبت به ایجاد قرنطینه مرزی با همکاری وزارت خارجه، راه و با نظارت سازمان جهانی بهداشت اقدام گردد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خواست تا نسبت به ایجاد قرنطینه مرزی با همکاری وزارت خارجه، راه و با نظارت سازمان جهانی بهداشت اقدام نمایند.
خوانساری تاکید کرده است که قرنطینه برای رانندگان هم قابل اجراست. قطع صادرات خسارت جدی به اقتصاد ملی آنهم در ماه پایانی سال وارد میکند.
گفتنی است؛ تابحال دولت های ترکمنستان، افغانستان، کویت، ترکیه، پاکستان و ارمنستان مرزهای خودرا با ایران بسته اند و عراق هم ورود و خروج اتباع ایرانی و عراقی را ممنوع کرده و رانندگان کامیون نیز برای عبور از مرز باید آزمایشات مربوط به کروناویروس جدید (COVID-19) را بدهند.

منبع: