رییس اتاق ایران و چین: نپیوستن به FATF تاثیر چندانی بر تجارت خارجی ندارد

به گزارش اجاره رئیس اتاق ایران و چین قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF را باتوجه به شرایط تحریمی، بر تجارت خارجی کشور بی تاثیر دانست وگفت: اثرات FATF بیشتر از اینکه واقعیت اقتصادی باشد، شوک روانی و سیاسی است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مجیدرضا حریری با اشاره به نپیوستن ایران به FATF گفت: هرنوع بیرون گذاشتن ایران از هر سازمان و یا مناسبات جهانی تأثیرات منفی هم از جانب کشورهای دیگر و هم در بازار داخل دارد، اما اثرات پیوستن و یا نپیوستن به FATF بیشتر از اینکه واقعیت اقتصادی باشد حاصل شوک های روانی و یا مباحث سیاسی است.
حریری درباره آثار منفی نپیوستن به FATF توضیح داد: در این شرایط کسانی که در گذشته با ما کار می کردند و روزنه های ارتباطی که وجود داشت متأثر از جو روانی این مساله ارتباط خودرا با ما قطع و یا بسیار محدود خواهند کرد، حتی مسئله غذا و دارو نیز به رغم اینکه تحریم آنها قانونی نیست ممکنست متأثر از همین جو روانی قرار گیرد.
وی درباره تأثیر این مساله بر بازار ارز نیز بیان کرد: باتوجه به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای ارز، انتظارات تورمی، ویروس کرونا و پیش بینی یک دوره یکی دو ماهه رکود اقتصادی و در نهایت همزمانی این مساله با FATF سبب شده که تقاضا برای بازار ارز افزایش و کنترل آن از دست سیاستگذار پولی کشور تا حدی بیرون رود، به همین خاطر طی چند روز گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بودیم ضمن اینکه اتفاقات اقتصادی و سیاسی اخیر نیز بر این افزایش دخیل بوده اند؛ در واقع اتفاقات و پارامترهای تأثیرگذار مختلف و متوالی اقتصادی و سیاسی مانع از کنترل قیمت ارز در ایام پایانی سال شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین اشاره کرد: در این بین نپیوستن به FATF به ایرانی های خارج از کشور مثل دانشجوها و کسانی که تجارت می کنند بیشترین زیان را وارد میکند و درواقع این دسته از افراد در صف اول آثار ناشی از نپیوستن به FATF هستند.
حریری به عدم تأثیر FATF در شرایط تحریمی بر تجارت بین المللی اصرار کرد و اظهار داشت: سال ها است که ارتباط ما با سایر کشوها تابع قوانین بانکداری نیست و ما راه هایی با عنوان دور زدن تحریم تعریف کرده ایم؛ بدین سبب در این قسمت شاهد تأثیر واقعی نپیوستن به FATF نخواهیم بود، اما به فرض اینکه ما هیچ مشکلی همچون تحریم و یا اتفاقات و جو روانی موجود نداشتیم، پیوستن به FATF ضروری بود.
وی افزود: حتی زمانی که ما از فهرست سیاه FATF به فهرست خاکستری منتقل شده بودیم، باز هم جزو کشورهای پرخطر برای ارتباطات بانکی بودیم، بدین سبب معتقدم در زمان تحریم با نپیوستن به FATF اتفاقی برای ما نمی افتد اما در زمان خروج از تحریم رسیدگی به این مسئله در اولویت است.
حریری به سیاسی شدن این مسئله اقتصادی نیز اشاره نمود و اظهار داشت: تمام کسانی که با FATF مخالفت کردند دلیلهای سیاسی داشتند درحالیکه این مساله کاملاً اقتصادی است؛ به همین خاطر از آنجائیکه نپیوستن ما به این قانون دلیلهای سیاسی داشته، سیاسیون باید مسئولیت هر فشاری که به مردم وارد می شود را به عهده بگیرند.
رئیس اتاق ایران و چین اظهار داشت: البته از نظر من اگر هم به FATF می پیوستیم به خاطر عدم رعایت برخی قوانین آن در نهایت وارد فهرست سیاه می شدیم با این تفاوت که مثل پاکستان می توانستیم زمان خریده و ورود ایران به فهرست سیاه را به تعویق بیندازیم.
وی درانتها درباره میزان ماندگاری آثار FATF بر بازارهای داخلی اشاره کرد: بازارهای ایرانی همچون طلا و ارز قابل پیش بینی نیستند چونکه متأثر از هر اتفاق سیاسی گرفتار هیجان می شوند، بدین جهت نمی توانیم زمان مشخصی برای تخلیه شوک های روانی این مساله پیش بینی نماییم.

منبع: