مهر خبر می دهد رونق غیر تورمی بازار مسکن در بهمن ۹۸

به گزارش اجاره تحلیل بازار مسکن بهمن ماه ۱۳۹۸ نشان داده است که علیرغم افزایش ۲۴.۷ درصدی تعداد مبایعات نسبت به دی ماه، قیمت ها تنها ۳.۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بر مبنای اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران، در بهمن ماه سال جاری ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره مبایعه نامه به امضا رسیده؛ این در شرایطی است که در ماه مشابه سال قبل (بهمن ۹۷)، تعداد معاملات مسکن ۹ هزار و ۵۳۱ فقره بود که رشد ۴۲.۲ درصد رشد داشته است.
همچنین این شاخص در ماه گذشته (بهمن ۹۸) نسبت به ماه پیش از آن (دی ماه ۹۸) هم که تعداد معاملات مسکن ۱۰ هزار و ۸۶۲ فقره بود، رشد ۲۴.۷ درصدی را نشان داده است.
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در بهمن ماه سال جاری ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده؛ این در شرایطی است که در ماه مشابه سال پیش از آن (بهمن ۹۷) متوسط هر متر مربع واحد مسکونی ۱۰ میلیون تومان بود که نرخ رشد آن ۴۳.۱ درصد تعیین شده است.
نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در بهمن ماه نسبت به دیماه سال جاری که این شاخص، ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود، ۳.۸ درصد برآورد شده است.
گران ترین منطقه تهران در بهمن ماه، منطقه یک با متوسط قیمت ۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان است که نسبت به ماه پیش از آن (دی ماه ۹۸) حدود ۸۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
ارزان ترین منطقه نیز، منطقه ۱۸ پایتخت با متوسط هر متر ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان در هر متر نسبت به دیماه سال جاری رشد قیمت داشته است.
منطقه ۵ تهران هم همانند ۱۰ ماه گذشته پُرمعامله ترین منطقه تهران در بازار مسکن بهمن ماه با ۲ هزار و ۱۶۱ فقره معامله و منطقه ۱۹ با ۸۱ فقره، کم معامله ترین منطقه پایتخت بود.
حدود ۵۰ درصد معاملات مسکن بهمن ماه سال جاری (بیش از ۶ هزار فقره مبایعه نامه) در ۶ منطقه نخست پایتخت انجام شده که نشان داده است علیرغم افزایش نسبی قیمت ها، خریداران تمایل بیشتری به خرید مسکن در نیمه شمالی پایتخت دارند.