شرکت های اروپایی سفرهای کاری را محدود کردند

اجاره: بزرگترین شرکتهای اروپایی با گسترش شیوع ویروس کرونا، ممنوعیت یا محدودیت سفر کاری برای صدها هزار کارمند خودرا شروع کردند.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، نستله که بزرگترین شرکت غذایی جهان است، از همه ۲۹۱ هزار کارمند خود خواست تا اواسط مارس برای امور کاری به سفرهای بین المللی نروند. یک سخنگوی این شرکت اظهار داشت: در صورت امکان روشهای دیگر ارتباطی باید جایگزین سفر داخلی شود.

سخنگوی شرکت اورآل هم اعلام نمود سفرهای کاری بعنوان یک اقدام احتیاطی تا اختتام مارس معلق شده اند.

شرکت کالاهای مصرفی “یونی لور” اعلام نمود سفر کاری به شمال اروپا و سایر کشورهایی که با شیوع اپیدمی کرونا روبرو شده اند را محدود کرده است و تنها سفرهای کاری ضروری انجام می گیرد.

شرکتهای نستله، اورآل و “یونی لور” مجموعا حدود ۵۳۲ هزار کارمند در سراسر جهان دارند.

بانک ایتالیایی یونی کردیت و گروه فناوری هلندی پروسوس هم بمنظور کاهش ریسک ابتلای کارمندانش به ویروس کرونا، ممنوعیت سفرهای کاری را به اجرا گذاشته اند. شرکت زراعی آمریکایی کارگیل هم سفرهای کاری غیرضروری را ممنوع کرد.

اگر شرکتهای بیشتری به محدودیت سفر مبادرت کنند، صنعت هواپیمایی که حالا با افت تقاضای سفرهای باری و مسافری در آسیا روبروست، تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.

ایرلاینهای اروپایی بزرگ برای کاهش هزینه ها اقداماتی را اتخاذ نموده اند. لوفتهانزا و ایرفرانس-کی ال ام هفته جاری اعلام نمودند به کارمندانشان مرخصی بدون حقوق را پیشنهاد کرده اند و روند استخدام را متوقف یا کاهش داده اند.

در حالی که محدودیتهای سفر متداول شده، نشانه چندانی از این که شرکتهای اروپایی به شکل گسترده کارمندانشان را به کار از منزل تشویق می کنند وجود ندارد.

کارمندان شرکت شورون در دفتر لندن که به ۳۰۰ نفر می رسند از روز سه شنبه بعد از اینکه یکی از کارمندان علائمی شبیه آنفولانزا داشت و تست مبتلاشدن به کرونا داد، از خانه وظایف کاری خودرا انجام می دهند. اما بانک های جهانی بزرگ مانند اچ اس بی سی و بارکلیز به سی ان ان بیزنس گفتند: همگی کارمندانشان همچنان در محل کار خود حاضر می شوند.

یونی کردیت کارمندانی که محل زندگیشان در مناطق پرریسک است تشویق نموده است تا حد امکان دورکاری داشته باشند.

بر اساس گزارش سی ان ان بیزنس، بمنظور محدود کردن تماس اجتماعی و کاهش شیوع ویروس کرونا، میلیونها کارمند در آسیا از زمان شیوع ویروس کرونا در چین هفته هاست از خانه وظایف کاری خودرا انجام می دهند.

منبع: