تشکیل ستاد مبارزه با کرونا در اتاق ایران

به گزارش اجاره با دستور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این اتاق ستاد مبارزه با کرونا تشکیل شد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی نامه ای به دبیرکل این اتاق، دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با کرونا در اتاق ایران را صادر کرد و خوستار برگزاری جلسات روزانه میان اعضای این ستاد شد تا برمبنای مسئولیت اجتماعی به سازمان های مسئول و هم وطنان یاری رسانده شود.
متن نامه رئیس اتاق ایران خطاب به محمدرضا رمضانی دبیر کل اتاق ایران به این شرح است:
باتوجه به شیوع ویروس کرونا، اتاق ایران بنابه رسالت و مسئولیت اجتماعی خویش لازم است تمام توان خودرا برای همکاری با سازمان های مسئول و کمک به هم وطنان عزیز و اتاق های سراسر کشور را در این ارتباط فعال نموده و کمک نماید پس مقتضی است به فوریت ستاد مرکزی مبارزه با کرونا در اتاق ایران با حضور جنابعالی، معاونان محترم استانها و تشکل ها، پشتیبانی، محیط کسب وکار، مجلس و امور حقوقی، روابط عمومی و روسای محترم کمیسیون های صنایع، صادرات، واردات و مسئولیت اجتماعی تشکیل و ضمن برگزاری جلسات روزانه، نتایج حاصله را به کلیه اتاق های سراسر کشور اعلام کنید.
رئیس اتاق ایران همین طور در نامه جداگانه ای به روسای اتاق های سراسر کشور خواهان تشکیل ستاد مبارزه با کرونا در اتاق های سراسر کشور برای عمل به مسئولیت اجتماعی و کمک به مردم و سازمان ها شده است.