عضو شورای عالی کار در گزارش اجاره: جلسه دستمزد شورایعالی کار بدلیل کرونا این هفته برگزار نشد

به گزارش اجاره عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه جلسه کمیته دستمزد شورایعالی کار این هفته بدلیل ملاحظات ناشی از انتشار کرونا تشکیل نشد، اظهار داشت: پیگیر هستیم جلسه کمیته دستمزد هفته آینده برگزار گردد.

علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت برگزاری جلسه دستمزد شورایعالی کار، تصریح کرد: جلسه شورایعالی کار را باید وزارت تعاون برگزار کند ما خواستار برگزاری جلسه هستیم منتهی مطابق با آخرین پی گیری های انجام شده، ظاهراً وزارت کار به علت انتشار ویروس کرونا این هفته جلسه را برگزار نمی نماید.
عضو کارگری شورایعالی کار اضافه کرد: نه به دلیل گسترش ویروس کرونا بلکه به علت خاص بودن شرایط و ضرورت مدیریت شرایط کنونی، عدم برگزاری جلسه طی هفته جاری را می پذیریم اما ماهیت شورایعالی کار و افرادی که حضور می یابند و نوع جلسه، بگونه ای نیست که نگران گسترش بیماری در آن جلسه باشیم. بنابراین با عنایت به این که فرصتی هم نداریم، حتما پیگیر خواهیم بود که جلسه دستمزد شورایعالی کار هفته آینده تشکیل گردد.
وی اضافه کرد: البته هنوز دعوت نامه ای از جانب وزارت کار برای ما ارسال نشده است اما ما با مسؤلان وزارتخانه صحبت و دغدغه هایمان را مطرح کرده ایم.
خدایی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده و تاثیر احتمالی آن بر تصمیم شورایعالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده حقوق بگیران تأمین اجتماعی اظهار داشت: ابتدا باید منتظر باشیم که این تصمیم به تأیید شورای نگهبان هم برسد و نمی توان هنوز پیش داوری کرد. از آن گذشته با عنایت به این که نحوه تعیین دستمزد کارگران کاملاً متفاوت با نحوه تعیین دستمزد کارمندان دولت بوده و میزان دریافتی کارگران قابل مقایسه با دریافتی کارمندان دولت نیست و روال متفاوت می باشد، اساسا ما برنامه خویش را دنبال خواهیم کرد و آن هم جبران قدرت خرید کارگران است.
وی تصریح کرد: پس از شروع جلسات دستمزدی شورایعالی کار، می توانیم در مورد ارقام و درصد افزایش اظهارنظر نماییم چونکه باید نظر قطعی دولت و کارفرماها را بشنویم و بعد نتیجه را اعلام نماییم.