معاون وزیر اقتصاد در گزارش اجاره: ۲۷۰۰ میلیارد تومان واگذاری در سال ۹۸

به گزارش اجاره رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه تابحال حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان واگذاری داشته ایم، اظهار داشت: در واگذاری های اخیر مسئله اهلیت فنی، حرفه ای و مدیریتی را به صورت دقیق تر لحاظ می نماییم.

علیرضا صالح در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد میزان خصوصی سازی در سالجاری، تصریح کرد: تابحال حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان واگذاری داشته ایم که بخش اعظم این واگذاری در بهمن ماه بود.
رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در این مدت به دنبال اهلیت سنجی برای واگذاری ها بودیم. چونکه یکی از ایراداتی که داشتیم این بود که به اهلیت حرفه ای و فنی در واگذاری ها، کمتر می پرداختیم.
وی افزود: در واگذاری های اخیر بعنوان نمونه در واگذاری پالایشگاه های نفت شیراز و لاوان، به صورت جد، مبحث اهلیت حرفه ای و فنی را مورد بررسی قرار دادیم.
صالح اظهار داشت: تابحال بیشتر روی توانگری مالی افراد متمرکز بودیم و این مسئله ملاک ما برای واگذاری بود اما با عنایت به تغییر نگاهی که داده ایم، مسئله اهلیت فنی و مدیریتی را به صورت دقیق تر لحاظ می نماییم.