معاون گمرک خبر داد: توقف ماسک و ضدعفونی کننده ها در گمرکات

به گزارش اجاره معاون فنی گمرک از وجود ماسک و اقلام بهداشت در گمرکات اطلاع داد و اظهار داشت: این اقلام به وزارت بهداشت تحویل داده می شوند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهرداد جمال ارونقی دیشب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به اینکه هم اکنون اقلام ماسک و ضد عفونی کننده و دستکش در گمرکات وجود دارند، اظهار داشت: ماسک ها و اقلام بهداشتی موجود در گمرکات در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت قرار می گیرد.
وی به عرضه توضیحاتی درباره روند صادرات ماسک و اقدامات انجام شده از جانب گمرک برای کنترل در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: صادرات انواع ماسک پزشکی و بهداشتی و مواد ضد عفونی و آب ژاول ممنوع شده است.
معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه هم اکنون اقلام ماسک و ضد عفونی کننده و دستکش در گمرکات وجود دارند، اظهار داشت: همه این اقلام صادراتی بودند که باید برگردند.
وی در ادامه به عرضه آماری از میزان ماسک و مواد ضد عفونی و دستکش در گمرکات کشور پرداخت و اظهار داشت: همه ماسک ها و اقلام بهداشتی در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت قرار می گیرد.