جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد: کاهش صادرات محصولات کشاورزی در سال ۹۸

به گزارش اجاره جدیدترین بررسی های انجام شده از جانب اتاق بازرگانی ایران نشان داده است که در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری، میزان صادرات محصولات کشاورزی کاهش و در همین مدت میزان واردات این محصولات افزایش یافته است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، بر مبنای اطلاعات عرضه شده در این گزارش، در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸، کشاورزان ایران حدودا ۵۷۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی خویش را به دیگر کشورها صادر کرده اند که حدودا ۵ درصد از وزن صادارت غیر نفتی ایران به حساب می آید. ارزش صادرات کشاورزی ایران در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری هم حدودا چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که بیشتر از ۱۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به حساب می آید.
ارزش صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۸، نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۱۴.۵ درصد کاهش یافته که احیانا لااقل بخشی از آن به علت تغییر در قیمت پایه صادراتی گمرک در آمارهای سالجاری است.
اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع میوه های درختی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با سهم ۳۳.۷ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش حدودا یک میلیارد دلار با سهم ۲۲.۴ درصد، شیر و فرآورده های آن به ارزش ۳۵۸.۱ میلیون دلار با سهم ۷.۷ درصد، زعفران با ارزش ۲۳۰.۷ میلیون دلار با سهم حدود ۵ درصد و ماهی و میگو به ارزش ۱۹۰.۵ میلیون دلار با سهم ۴.۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است.
در حوزه واردات هم در ۱۰ ماهه سال جاری، بالغ بر ۱۹ هزار هزار تن واردات محصولات کشاورزی صورت گرفته که از نظر وزنی ۱۷ درصد از کل واردات کشور را شامل می شود. ارزش این واردات هم حدودا ۱۰ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۳۰ درصد از کل واردات ایران را تشکیل می دهد.
بررسی های اتاق بازرگانی ایران از آن حکایت می کند که ارزش واردات در ۱۰ ماهه ابتدایی سالجاری، ۲۵ درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است.
در این مدت واردات ذرت به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به تنهایی بیشتر از ۱۶ درصد از کل واردات کشاورزی ایران بوده است و بعد از آن برنج با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روغن نباتی با یک میلیارد دلار، دانه سویا با ۸۴۲ میلیون دار، کنجاله با ۸۰۰ میلیون دلار و جو با ۷۷۲ میلیون دلار در رده بعدی قرار دارند.
بدین سان تراز تجاری بخش کشاورزی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش بیشتر از دو برابری روبرو شده و به عدد منفی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.