رشد اقتصادی در سال۹۸، وقتی اقتصاد مثبت رشد کرد!

اجاره: گرچه در سال قبل تا مدتها گزارش شفافی از روند رشد اقتصادی ارائه نشد، ولی در نهایت به مثبت شدن رشدی انجامید که سال ۱۳۹۷ را تا مرز منفی پنج درصد پیش برده بود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۷ روند رشد اقتصادی در ایران منفی شد و گزارشی که مرکز آمار از وضعیت تولید ناخالص ملی عرضه کرد نشان داد که رشد بدون نفت منفی ۲.۴ درصد و رشد با نفت منفی ۴.۹ درصد بوده است. همینطور در بخش کشاورزی رشد منفی ۱.۵، صنعت منفی ۹.۶ و خدمات منفی ۰.۰۲ درصد ثبت شده بود.
اما پارسال تا مدت ها گزارش مشخصی در مورد وضعیت رشد اقتصادی منتشر نشد؛ زمانی که ابهاماتی عنوان شد در خصوص اینکه منفی بودن رشد اقتصادی و عملکرد نامناسب در این عرصه سبب شده تا نسبت به انتشار آمار در این رابطه خوداری شود.
این در حالی بود که مرکز آمار هرچند موظف به انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی می باشد و انتظار می رود در شرایطی که بانک مرکزی از انتشار این آمار منع شده، عملکرد منظمی در این رابطه داشته باشد، نظمی در انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی نداشت و حداقل ۹ ماه هیچ گزاری از وضعیت رشد اقتصادی اعلام نکرد.
در این بین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی کلی از وضعیت رشد اقتصادی اعلام نمود که نشان داد در شش ماهه اول سال قبل رشد اقتصادی تغییر جهت داده و از آمار منفی فاصله گرفته است؛ به صورتی که رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه اول سالجاری مثبت شد و به ۰.۵ درصد رسید که نسبت به منفی ۱.۸ درصد ک در نیمه اول ۱۳۹۷ ثبت شده بود حدود ۲.۳ درصد افزایش داشت.
همینطور طبق محاسبات بانک مرکزی در نیمه اول سال قبل رشد در بخش کشاورزی مثبت بوده و به ۹.۵ درصد و صنعت ۰.۴ درصد رسید، اما رشد در بخش خدمات منفی ۱.۴ درصد بود.
اما پس از چند ماه سرانجام مرکز آمار دست به انتشار گزارش رشد اقتصادی زد که طبق این گزارش تولید ناخالص داخلی در۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸، به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ( با نفت) و ۴۳۰ هزار میلیارد تومان ( بدون نفت) رسیده بود، بر این اساس رشد اقتصادی ۹ ماهه (بدون نفت) نسبت به دو فصل قبل بهبود یافته و به عدد صفر درصد و در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ به عدد مثبت ۰.۹ درصد رسید.
همینطور رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال۱۳۹۸، در گروه کشاورزی، مثبت ۳.۲ درصد، در گروه صنایع و معادن( بدون نفت)مثبت دودرصد، خدمات منفی ۰.۲ درصد و بخش ساختمان مثبت ۹.۶ درصد گزارش شد.
با انتشار گزارش مرکز آمار و واکنش هایی که نسبت به آن در مورد غیر قابل توجیه بودن رشد مثبت در شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود داشت مرکز آمار تاکید داشت که این گزارش برمبنای دامنه گسترده ای از آمار و بالاترین استانداردهای بین المللی محاسبه و کاملا مستقل تولید و انتشار یافته است.
در عین حال که دلیل عدم اعلام بموقع گزارش رشد اقتصادی هم از جانب مرکز آمار این اعلام گردید که مرکز آمار ایران پارسال مبادرت به بهبود و ارتقاء ساختار محاسبات ملی و تهیه سری های زمانی کرده است که این مسئله یکی از عوامل موثر بر تاخیر در انتشار آمارهای حساب های ملی بوده است.
اما در ایام پایانی سال بود که همتی – رئیس کل بانک مرکزی- گزاشی ۹ ماهه از وضعیت رشد اقتصادی اعلام نمود که نشان می داد در این دوره رشد به مثبت ۱.۳ درصد رسیده است.
همینطور در پاییز سال قبل رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۳ درصد و با نفت ۱.۲ درصد بوده است که محاسبات بانک مرکزی حاکی از آن بوده که رشد در پاییز در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۷.۸، ۷و ۱.۲ درصد بوده است.
گرچه به روال گذشته آمار مرکز آمار و بانک مرکزی متقاوت از یکدیگر بود و ارقام یک سازمان از دیگری بالاتر قرار داشت ولی در نهایت هر دو از مثبت شدن رشد اقتصادی پارسال اطلاع داده بودند؛ روندی که پیشبینی شده امسال هم ادامه داشته باشد. این در شرایطی است که با عنایت به نامگذاری سالجاری با عنوان «جهش تولید» انتظار ثبت رشد مثبت در تولید وجود خواهد داشت.

منبع: