نوبخت اعلام کرد: نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ارائه گزارش عملکرد خزانه در سال قبل به هیات دولت، اعلام نمود: نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان و برنامه کشور در پخش زنده صفحه اینستاگرام خود، بیان داشت: ترکیب منابع ما ۵۰ درصد درآمدها، ۱۲ درصد واگذاری دارایی های سرمایه ای و همین طور ۳۸ درصد از واگذاری دارایی های مالی که عمدتاً از فروش سهام دولت می باشد. بدین سان سهم مالیات های در منابع عمومی افزایش و سهم نفت در منابع عمومی به سبب تحریم ها کاهش پیدا کرده است. وی ادامه داد: مصارف ما در سال ۹۸ بالغ بر ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بود که ۳۲۱ هزار میلیارد تومان آن برای هزینه هایی مانند حقوق و دستمزد و سایر خرج شد، مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۴۱ هزار میلیارد تومان هم برای تملک دارایی های مالی استفاده شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سیاست هایی که برای هزینه کرد این ۴۴۱ هزار میلیارد تومان در پیش گرفته ایم و در سال ۹۸ انجام دادیم. این بود که تا آنجایی که می توانیم قدرت خرید کارکنان و مردم را حفظ نماییم، در شرایطی که ۲۲ درصد هزینه های ما افزایش پیدا کرد ۳۵ درصد حقوق و بازنشستگان ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد و ما سایر هزینه های را به نفع مردم کاهش دادیم. در این راستا بود که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و در اسفند افزایش ۵۰ درصدی برای متناسب سازی حقوق مطابق با فصل دهم بودجه، به افزایش قدرت خرید کارکنان پرداختیم. نوبخت اضافه کرد: ۵ هزار میلیارد تومان هم علاوه بر ۲۰ درصد افزایش حقوق بین بازنشستگان توزیع شد تا توازن حقوق ها رخ دهد؛ چون بازنشستگان نمی توانند از ۵۰ درصد افزایش حقوق درانتها سال استفاده کننند، در سال ۹۹ رقم ۵ هزار میلیارد را به ۱۰ هزار میلیارد تومان تزریق بین آنها افزایش دادیم. وی افزود: علاوه بر همه این موارد در سال قبل سه پرداخت یارانه ای داشتیم که ۱۰ یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون و در ۲۰ یارانه نقدی به ۷۸ میلیون و نهایتاً درانتها اسفند ماه پرداخت یارانه حمایتی به ۳ میلیون نفر بود. نوبخت اضافه کرد: سیاست ما در طرح های عمرانی این بود که منابع به طرح های ناتمامی اختصاص دادیم که بتواند در سال ۹۸ افتتاح شوند به همین جهت پارینه ۷۰ کیلومتر آزاد راه، ۷۳۰ کیلومتر بزرگراه و ۲۷۶ کیلومتر راه آهن افتتاح و یک هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت شد. وی افزود: در بخش نیروگاه ها ۱۴ سد بزرگ را افتتاح کردیم و ۱۶ نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی را به بهره برداری رساندیم. ۳ هزار و ۸۰۰ تحت درمانی توانستیم در بخش بهداشت و درمان تجویل دهیم چیزی حدود ۲۵۰ تخت دیگر در دست افتتاح بوده و درسال ۹۹ در ماه های نخست افتتاح می نماییم. بگفته نوبخت سال قبل یکی دیگر از اهدافمان این بود که به دنبال مهار تورم بودیم به همین جهت تورم ۴ درصد فروردین به ۱.۵ درصد تقلیل پیدا کرد. تورم نفطه ای از ۵۱ به ۲۲ درصد و تورم سالیانه هم از ۴۲.۷ به ۳۴.۸ درصد رسید. وی افزود: برای دو هدف دیگر همچون افزایش اشتغال و کاهش بیکاری اقداماتی انجام شد که منجر گردید در پاییز سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه، ۴۷۰ هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده و ۳۲۰ هزار نفر از بیکاران کاسته و نرخ بیکاری به ۱۰.۶ برسد. در رابطه با مسئله بهبود روند رشد اقتصاد هر چند رشد اقتصادی مطلوب نبود، ولی این نرخ با نفت در سه ماهه اول و دوم منفی ۱۰ درصد بود که در سه ماهه سوم و چهارم سال به منفی ۱.۸ درصد رسید. رشد اقتصاد بدون نفت که منفی یک بود به مثبت ۰.۸ رسید.

منبع: