دستورات تلفنی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد: امور گمرکی تسهیل شود

به گزارش اجاره رئیس جمهور در تماس تلفنی با وزیر اقتصاد، بر لزوم تدوین برنامه ای عملیاتی در تسهیل و تسریع امور گمرکی و  استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت ها و دارایی های دولت تاکید نمود.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسن روحانی در تماس تلفنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت ها و دارایی های دولت و همینطور فروش اموال مازاد بانک ها، با عنایت به استقبال مردم از این بازار از برنامه های مهم دولت می باشد.
وی در ادامه این تماس تلفنی، تصریح کرد: تدوین برنامه عملیاتی برای تسهیل و تسریع امور گمرکی بخصوص در بنادر کشور با عنایت به لزوم همکاری جدی دستگاه های ذی مدخل در انجام امور گمرکی هم در دستور کار فوری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
در ادامه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد موارد مطرح شده و اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه گزارشی ارائه نمود.