رئیس سازمان مدیریت تهران خبر داد تخصیص ۵۹۶ میلیارد تومان اعتبار به دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش اجاره رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تأمین اعتبار و تجهیز ۳۸ بیمارستان این استان برای درمان بیماران کرونا اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، نعمت الله ترکیگفت: تابحال حدود ۵۹۶ میلیارد تومان اعتبار برای پیشگیری و درمان بیماری کرونا در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرارگرفته است. وی از تجهیز ۳۸ بیمارستان استان تهران به امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و درمان بیماری کرونا اطلاع داد و اظهار داشت: تابحال ۱۹۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان از محل ارزش افزوده برای تجهیز این بیمارستان ها تأمین اعتبار و هزینه شده است. معاون پشتیبانی و بودجه ستاد فرماندهی مقابله با کرونا استان تهران اضافه کرد: تأمین اعتبار و اختصاص این مبالغ برای خرید تجهیزات مورد نیاز بر مبنای تفاهم نامه های منعقد شده با دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است. وی ادامه داد: برپایه توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی از محل منابع ارزی دولتی هم برای خرید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان های استان بهره گرفته شده است. اظهارات ترکی در حالی است که در تاریخ ۲۱ اسفندماه سال ۱۳۹۸ به دنبال درخواست ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران، با ابلاغ دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان ها و تأمین لوازم ضروری و مقابله اثربخش با بیماری کرونا اختصاص یافت و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرارگرفت.