در صورت داشتن ثبت سفارش بانکی اقلام بهداشتی مقابله باکرونا پیش از تخصیص ارز ترخیص می شود

اجاره: گمرک ایران پیرو نامه دبیر هیئت دولت، تسهیلات جدیدی را برای ترخیص فوری کالاهای مقابله با کرونا از گمرکات در نظر گرفت.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی، اعلام نمود که در صورت ارائه تاییدیه بانک در خصوص قرار گرفتن در صف تامین ارز، کالاهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و برای رفع نیازهای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و جبران آثار اقتصادی آن در جامعه مورد نیاز می باشد، ترخیص شوند.
در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه دبیر هیئت دولت در خصوص اینکه «به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود نسبت به ترخیص کالاهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی یا کالاهای وارده به آنها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در نوبت تامین ارز بانکی قرار دارند و برای رفع نیازهای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و جبران آثار اقتصادی آن در جامعه مورد نیاز می باشند» ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمائید وفق مفاد نامه فوق صرفاً درباب کالاهای موضوع بخشنامه لباس گان موضوع شناسه ۷۴۳۰۶۵۳ و کالاهای موضوع نامه وزارت صمت شامل تجهیزات سرمایه ای و اقلام مقابله فردی با ویروس کرونا و صرفاً در صورت ارائه تاییدیه بانک در خصوص قرار گرفتن ثبت سفارش مربوطه در صف تامین ارز با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.

منبع: